Damiate locatie (Poort van Boerhaave)

Bij de entree van de Boerhaavewijk, tussen de Amerikaweg, Floris van Adrichemlaan, Louis Pasteurstraat en de vestiging van Sint Jacob komt nieuwbouw. Ontwikkelaar Bemog gaat hier ongeveer 150 woningen en appartementen realiseren. 16 woningen in het gebied zijn bestemd voor zelfbouw.

De openbare ruimte wordt ook aangepakt. Er komt een nieuw park aan de noordkant van de woningen en een waterpartij aan de zuidkant. Tussen de woningen komt veel groen. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage en koffiegelegenheid. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het project. Het plan van Bemog moet zorgen voor een aantrekkelijke entree van de wijk.

Bekijk de 1e planschetsen en impressies op Haarlem Haave

Actueel

Op 21 april heeft het college van BenW het ontwerpbestemmingsplan Poort van Boerhaave – Damiate en de ontwerphogere waarden voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai vastgesteld, waarna deze plannen tot 9 juni 2020 ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingplan kunt u op afspraak inzien in de publiekshal. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via het algemene telefoonnummer 14 023. Hier kunt u het ontwerpbestemmingsplan online bekijken (punt 6). Op het ontwerpbestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend.

Voor de woningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wordt nog naar belangstellenden gezocht.
Begin 2019 stelde de gemeente het kavelpaspoort voor de 16 zelfbouwwoningen vast. Hierin staan de spelregels voor de zelfbouwwoningen. Urbannerdam is in oktober de inschrijving voor deze woningen gestart. Lees meer op www.urbannerdam.nl/DeDamiate.

Planning

Als het bestemmingsplan definitief is vastgesteld, start de bouw naar verwachting eind 2020.

Documenten

In november 2017 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave Damiatelocatie vastgesteld.

Bekijk het document Stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave (onder agendapunt 13).

 

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager de heer S. Bukman. Voor vragen kunt u contact met haar zoeken via het algemene nummer 14 023 of via schalkwijk@haarlem.nl.