Damiate locatie (Poort van Boerhaave)

Bij de entree van de Boerhaavewijk, tussen de Amerikaweg, de Floris van Adrichemlaan, de Louis Pasteurstraat en de vestiging van Sint Jacob komt nieuwbouw. Ontwikkelaar Bemog gaat hier circa 150 grondgebonden woningen en appartementen realiseren. 16 woningen in het gebied zijn bestemd voor zelfbouw. Ook de openbare ruimte krijgt een impuls. Er komt een nieuw park aan de noordkant van de woningen en een waterpartij aan de zuidkant. Deze functies samen moeten zorgen voor een toekomstige aantrekkelijke entree van de wijk.

Actueel

In februari 2019 is het voorlopig ontwerp afgerond van het totale bouwplan. Het is een plan met veel groen tussen de woningen, een ondergrondse parkeergarage, een koffiegelegenheid en veel duurzaamheidsmaatregelen. Het plan van Bemog heet: De Damiate. De eerste planschetsen en impressies van De Damiate zijn te bekijken op www.deDamiate.nl. De eerste planschetsen en impressies van De Damiate zijn te bekijken op www.dedamiate.nl.

Begin 2019 stelde de gemeente het kavelpaspoort voor de 16 zelfbouwwoningen vast. Hierin staan de spelregels voor de zelfbouwwoningen. Urbannerdam startte inmiddels de inschrijving voor deze woningen.

Lees meer op www.urbannerdam.nl/DeDamiate.

Inspraak en meedoen

Het ontwerp en het bestemmingsplan worden de komende maanden verder uitgewerkt volgens de gebruikelijke Haarlemse procedures. Dit betekent dat belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om een inspraakreactie te geven op het totale ontwerp en het ontwerpbestemmingsplan.

Planning

De planning is snel na de zomer 2019 het definitief ontwerp af te ronden. Parallel daaraan loopt er een bestemmingsplantraject. Het ontwerpbestemmingsplan wordt na de zomer vrijgegeven voor inspraak. Naar verwachting gaan na de zomer de eerste woningen in de verkoop. Begin 2020 start de bouw.

Documenten

In november 2017 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave Damiatelocatie vastgesteld.

Bekijk het document Stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave (onder agendapunt 13).

 

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager mevrouw E. Zeelenberg. Voor vragen kunt u contact met haar zoeken via het algemene nummer 14 023 of via schalkwijk@haarlem.nl.