Damiate locatie (Poort van Boerhaave)

Bij de entree van de Boerhaavewijk, tussen de Amerikaweg, Floris van Adrichemlaan, Louis Pasteurstraat en de vestiging van Sint Jacob komt nieuwbouw. Ontwikkelaar Bemog gaat hier circa 150 woningen en appartementen realiseren. 16 woningen in het gebied zijn bestemd voor zelfbouw. 
De openbare ruimte wordt ook aangepakt. Er komt een nieuw park aan de noordkant van de woningen en een waterpartij aan de zuidkant. Ook komen er een ondergrondse parkeergarage en een koffiegelegenheid. Tussen de woningen komt veel groen. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het project. Het plan van Bemog moet zorgen voor een aantrekkelijke entree van de wijk. Het heet: De Damiate.

Bekijk de 1e planschetsen en impressies op www.dedamiate.nl.

Actueel

In september 2019 is de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit akkoord gegaan met het ontwerp van het bouwplan van Bemog. Er moet voor de locatie een nieuw bestemmingsplan komen. Dit plan is op dit moment in de maak.

Voor de woningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wordt nog naar belangstellenden gezocht.

Begin 2019 stelde de gemeente het kavelpaspoort voor de 16 zelfbouwwoningen vast. Hierin staan de spelregels voor de zelfbouwwoningen. Urbannerdam is in oktober de inschrijving voor deze woningen gestart. Lees meer op www.urbannerdam.nl/DeDamiate.

Inspraak en meedoen

Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om een zienswijze te geven op het ontwerpbestemmingsplan. Het plan wordt voor de zomer 2020 ter inzage gelegd.

Planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan voorzien in de tweede helft van 2020 zal de bouw starten.

Documenten

In november 2017 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave Damiatelocatie vastgesteld.

Bekijk het document Stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave (onder agendapunt 13).

 

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager de heer S. Bukman. Voor vragen kunt u contact met haar zoeken via het algemene nummer 14 023 of via schalkwijk@haarlem.nl.