Damiate locatie (Poort van Boerhaave)

Bij de entree van de Boerhaavewijk, tussen de Amerikaweg, de Floris van Adrichemlaan, de Louis Pasteurstraat en de vestiging van Sint Jacob komt nieuwbouw. Gemeente Haarlem verkoopt de grond (de zogenaamde Damiatelocatie) om er circa 110 grondgebonden woningen en appartementen in de middeldure en dure sector te laten realiseren. Ook zijn 16 woningen in het gebied bestemd voor zelfbouw. Daarnaast krijgt de openbare ruimte een impuls. Er komt namelijk een nieuw park aan de noordkant van de woningen en een waterpartij aan de zuidkant. Deze functies moeten samen zorgen voor een aantrekkelijke entree van de wijk.

Actueel

Op 9 maart 2018 tekende de gemeente en ontwikkelaar Bemog een realisatieovereenkomst voor de verkoop van de grond én voor de herinrichting van de openbare ruimte. Tijdens de nationale niet-openbare aanbesteding die hieraan vooraf ging, diende deze ontwikkelaar een plan in met veel groen tussen de woningen, ondergrondse parkeergarages, een koffiegelegenheid, gezamenlijke buitenruimtes en veel duurzaamheidsmaatregelen. Dat plan, dat goed scoorde op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, kwam als winnaar van de aanbesteding uit de bus. Het plan van Bemog heet: De Damiate. De eerste planschetsen en impressies van De Damiate zijn te bekijken op www.dedamiate.nl.

Inspraak en meedoen

Het winnende plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt volgens de gebruikelijke Haarlemse procedures. Dit betekent dat belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om een inspraakreactie te geven op het totale ontwerp.

Planning

In 2018 wordt het ingediende ontwerp verder uitgewerkt naar een voorlopig en een definitief ontwerp. Gelijk daaraan loopt er een bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting gaan in het voorjaar 2019 de eerste woningen in de verkoop. In de zomer 2019 start de bouw.

Documenten

In november 2017 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave Damiatelocatie vastgesteld.

Bekijk het document Stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave (onder agendapunt 13).

Op 2 mei 2017 besloot het college de aanbestedingsdocumenten vast te stellen en tot verkoop van de grond aan de winnende partij van de aanbesteding. Dit besluit leverde in de gemeenteraad van 1 juni 2017 geen zienswijze van de raad op. Dit betekent dat deze verkoop conform het toenmalige besluit kan worden afgewikkeld.

Bekijk de aanbestedingsdocumenten (onder agendapunt 9).

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager mevrouw E. Zeelenberg. Voor vragen kunt u contact met haar zoeken via het algemene nummer 14 023 of via schalkwijk@haarlem.nl.