Grote Markt

Cultuurplan 2022-2028

Het college van B en W heeft een nieuw Cultuurplan voor Haarlem vastgesteld. De afgelopen tijd kon iedereen reageren op het concept. Daar waar nodig heeft dit tot aanpassingen in het definitieve plan geleid. Iedereen die gereageerd heeft, krijgt bericht met antwoord. Eind dit jaar ligt het Cultuurplan bij de gemeenteraad ter vaststelling nadat het in de commissie Ontwikkeling is besproken.

Bekijk het Cultuurplan 2022-2028 'Cultuur maakt Haarlem'.

Cultuur maakt Haarlem

In het Cultuurplan staan de visie en ambities voor de Haarlemse kunst- en cultuursector in 2022-2028. Het plan vormt de basis voor de subsidieafspraken met de culturele instellingen en voor andere inspanningen van de gemeente.

Nieuw in het Cultuurplan is het benoemen van een culturele basisinfrastructuur. De instellingen die hierin zitten ontvangen structurele, meerjarige subsidies. Het Cultuurplan laat zien dat er daarnaast nog veel meer waardevolle initiatieven zijn. Om meer ruimte te maken voor vernieuwing en creativiteit, komt er een nieuwe subsidievorm bij. Samen met de culturele sector wil de gemeente een stapje extra doen om te zorgen dat cultuur ook verbindt in de wijken, dat kinderen worden geïnspireerd en dat cultuurmakers meer kansen krijgen Met programmasubsidies kunnen meer organisaties en cultuurmakers worden ondersteund. In de loop van 2022 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.