Grote Markt

Cultuurplan 2022-2028

Het college van B en W heeft een nieuw concept Cultuurplan voor Haarlem vastgesteld. De reactietermijn is verlopen. De reacties worden nu beoordeeld en waar mogelijk wordt het plan aangepast. Iedereen die gereageerd heeft, krijgt bericht met de antwoorden op de reacties en het vastgestelde plan. Het definitieve plan is eind dit jaar ook op deze website te vinden. 

Het concept Cultuurplan 'Cultuur maakt Haarlem' vindt u hier.

Bekijk hier de samenvatting van het plan in een video.

Cultuur maakt Haarlem
In dit cultuurplan staan de visie en ambities voor de Haarlemse kunst- en cultuursector. Het plan vormt de basis voor de subsidieafspraken met de culturele instellingen voor deze periode en voor andere inspanningen van de gemeente. 

Nieuw in het concept Cultuurplan is het benoemen van een culturele basisinfrastructuur. De instellingen die hierin zitten vormen het fundament van de Haarlemse kunst en cultuur en ontvangen structurele, meerjarige subsidies.

Naast het bestendigen van bestaande instellingen wil de gemeente Haarlem samen met de sector een stapje extra doen om te zorgen dat cultuur ook verbindt in de wijken, dat kinderen worden geïnspireerd en dat cultuurmakers meer kansen krijgen. Het nieuwe concept Cultuurplan moet cultuurmakers de kans geven om projecten te realiseren met programmasubsidie. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad is om het budget voor corona noodsteun in te zetten voor de invoering van deze nieuwe subsidievorm. Of er extra geld voor cultuur beschikbaar komt, beslist de raad met de komende begroting.