Cultuur en sport

De noodmaatregelen voor de cultuur- en sportsector.

Cultuur

Vanwege de lockdown hebben de meeste culturele organisaties de deuren moeten sluiten. Hierdoor zijn ze veel inkomsten misgelopen. De gemeente Haarlem scheldt daarom voor de maanden maart, april en mei de huur kwijt voor de Stadsschouwburg/ Philharmonie, de Toneel- en Filmschuur, het Patronaat en het Frans Halsmuseum. Daarnaast wordt onderzocht wat nodig is voor deze instellingen om aanspraak te kunnen maken op de middelen die de Rijksoverheid beschikbaar stelt.

Acute nood

Voor de overige gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen is het bij acute nood mogelijk om compensatie te krijgen voor de verliezen door de coronacrisis. De gemeente inventariseert de noden in de zomer. Na het reces neemt het college hierover een besluit.

Cultuurstimuleringsfonds

Wordt u ondersteund door het cultuurstimuleringsfonds? Neem dan contact op via antwoord@haarlem.nl. o.v.v. het cultuurstimuleringsfonds. Het cultuurstimuleringsfonds behandelt de vragen van de door de gemeente ondersteunde projecten per geval, bijvoorbeeld met financieel maatwerk. 

Meer informatie over de Rijksregelingen.
Meer informatie over subsidies

Financiƫle gevolgen en steunmaatregelen

Om sport zo goed mogelijk te ondersteunen, verlengt de rijksoverheid de specifieke steunpakketten. Het betreft de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties) en de TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties). Beide regeling worden door DUS-i uitgevoerd. De publicatie en openstelling van deze regeling zal naar onze verwachting niet eerder dan eind februari 2021 zijn.

Sport

Tijdens de lockdown tot ten minste 19 januari 2021 zijn ook de maatregelen rond sporten verzwaard.

Bekijk de maatregelen en het sportprotocol NOCNSF