Cultuur en sport

De noodmaatregelen voor de cultuur- en sportsector.

Cultuur

Vanwege de lockdown hebben de meeste culturele organisaties de deuren moeten sluiten. Hierdoor zijn ze veel inkomsten misgelopen. De gemeente Haarlem scheldt daarom voor de maanden maart, april en mei de huur kwijt voor de Stadsschouwburg/ Philharmonie, de Toneel- en Filmschuur, het Patronaat en het Frans Halsmuseum. Daarnaast wordt onderzocht wat nodig is voor deze instellingen om aanspraak te kunnen maken op de middelen die de Rijksoverheid beschikbaar stelt.

Acute nood
Voor de overige gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen is het bij acute nood mogelijk om compensatie te krijgen voor de verliezen door de coronacrisis. De gemeente inventariseert de noden in de zomer. Na het reces neemt het college hierover een besluit.

Cultuurstimuleringsfonds
Wordt u ondersteund door het cultuurstimuleringsfonds? Neem dan contact op via antwoord@haarlem.nl. o.v.v. het cultuurstimuleringsfonds. Het cultuurstimuleringsfonds behandelt de vragen van de door de gemeente ondersteunde projecten per geval, bijvoorbeeld met financieel maatwerk. 

Meer informatie over de Rijksregelingen.
Meer informatie over subsidies

Sport

Update: vanaf 14 oktober 2020 gelden aangescherpte coronamaatregelen voor binnensport, buitensport en het gebruik van sportaccommodaties. Sportactiviteiten zijn zeer beperkt mogelijk.

Tijdens de lockdown moesten de sportaccomodaties dicht en kon er niet gesport worden. Dit heeft grote financiële gevolgen gehad voor de Haarlemse sportverenigingen. De Haarlemse sportverenigingen krijgen de huur kwijtgescholden van de maanden maart, april en mei. Dit regelt SRO met de sportverenigingen. De regelingen voor de sportsector van de rijksoverheid worden hier bekend gemaakt.

De gemeente heeft daarnaast een financiële bijdrage geleverd om te zorgen dat zwembad de Houtvaart vanaf 1 juli 2020 weer op kon.

Heeft u vragen over de noodmaatregelen?
Neem dan contact op via 14 023 of stel uw vraag via een digitaal formulier
Meer informatie over de financiële regelingen van het rijk vindt u hier.

Vragen en antwoorden

Binnensport, buitensport en gebruik van sportaccomodaties