Cultuur en sport

.

Cultuur

Fotograaf: Mo Schalkx

Sinds 25 februari zijn de coronamaatregelen verder versoepeld voor een bezoek aan het theater, de bioscoop, het museum of een concert. Er gelden geen sluitingstijden meer en er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Ook mondkapjes en een vaste zitplaats zijn niet langer verplicht.

Gaat u naar een activiteit of evenement binnen, met meer dan 500 mensen en zonder vaste zitplaats? Iedereen van 13 jaar of ouder mag daar alleen naar binnen met een negatieve coronatest. U moet testen voor toegang (1G). Bekijk de actuele maatregelen van de Rijksoverheid.

Financiële tegemoetkomingen

Het kabinet trekt extra geld uit voor de culturele en creatieve sector. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector.

Op 17 februari jl heeft de raad een pakket steunmaatregelen corona vastgesteld voor de eerste helft van 2022. Ondersteuning van de cultuursector zal via subsidieregelingen gebeuren. Zodra deze regelingen zijn vastgesteld, zal onder meer via de gemeentelijke website gecommuniceerd worden over de subsidievoorwaarden en aanvraagtermijnen.

De TOZO (tijdelijke overbrugging voor zelfstandig ondernemers) is gestopt per 1 oktober 2021. Zelfstandigen met (tijdelijke) financiële problemen die gevolgen hebben voor het voortbestaan van hun bedrijf kunnen misschien Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) krijgen. Vanaf 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 gelden tijdelijk andere voorwaarden voor de Bbz. Zo is aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk en is de vermogenstoets vervallen. Wel geldt voor deze regeling de levensvatbaarheidstoets. Voor vragen kunt u terecht bij het Bbz-team. Dit team is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 11.00 uur via telefoonnummer 14 023 > kies optie 4. Ook kunt u een e-mail sturen via bbzcrisis2020@haarlem.nl.

Culturele festivals en evenementen

Sinds 25 februari zijn de meeste evenementen toegestaan tijdens hun gewone openingstijden. Hierbij is geen coronatoegangsbewijs en geen vaste zitplaats meer nodig. De 1,5 meter afstand en een mondkapje zijn niet meer verplicht.

Gaat u naar een activiteit of evenement binnen, met meer dan 500 mensen en zonder vaste zitplaats? Iedereen van 13 jaar of ouder mag daar alleen naar binnen met een negatieve coronatest. U moet testen voor toegang (1G).Op de website van de Rijksoverheid staan de landelijke regels die nu voor evenementen gelden.

Een evenement organiseren binnen de gemeente Haarlem?

Houdt er rekening mee dat u zich moet houden aan de geldende coronamaatregelen van dat moment. Bij uw aanvraag evenementenvergunning moet u een coronaplan inleveren. In dit plan beschrijft u welke maatregelen u neemt zodat uw evenement voldoet aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Bekijk voor meer informatie de webpagina Evenementenvergunning.

Sport

Sinds 25 februari gelden nieuwe maatregelen voor de sport. Iedereen mag binnen en buiten sporten, en publiek is toegestaan. Bij sommige grote activiteiten en evenementen moet u Testen voor Toegang. Meer informatie over welke maatregelen voor u gelden leest u op Coronavirus: huidige maatregelen voor de sport - NOCNSF.

Maatregelen en protocollen

Financiële tegemoetkomingen

Bent u een sportvereniging en op zoek naar ondersteuning? Neem dan contact op met SportSupport.