Coronavirus veel gestelde vragen voor inwoners

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor vele Haarlemmers. De gemeente doet er alles aan om in deze bijzondere situatie de inwoners van Haarlem zo goed mogelijk op de hoogte te houden over wat de gemeente doet én wat u zelf als inwoner kunt doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen aan de gemeente. We werken deze dagelijks bij.

Hulp

Hulp nodig, of wilt u iemand helpen?

Op dit moment zijn veel mensen in Nederland alleen thuis. Er zijn verschillende organisaties die hulp bieden. En door Haarlemmers zijn initiatieven opgezet om elkaar te steunen met klusjes en om het sociaal contact in stand te houden. Heeft u behoefte aan hulp, zoals boodschappen in huis, een praatje of ondersteuning? Of wilt u een ander helpen? Help elkaar, zorg voor elkaar. Deel dit ook met mensen die minder digitaal zijn.

 Hulp krijgen of hulp bieden

 • Bij Haarlem Voor Elkaar kunt u hulp vragen én hulp aanbieden. Kijk op www.haarlemvoorelkaar.nl of bel naar 023 - 531 48 62.
 • Bij BUUV Haarlem kunt u hulp vragen of kijken wie u in de buurt kunt helpen. Kijk op Haarlem.BUUV.nu of bel naar 023  - 551 78 45.
 • Heeft u behoefte aan ondersteuning of heeft u specifieke vragen over werk, inkomen, wonen, geldzaken, welzijn en/of zorg, dan kunt u het Sociaal Wijkteam bellen. Kijk voor een wijkteam in uw buurt op www.sociaalwijkteamhaarlem.nl.  Bel 14023 voor het telefoonnummer van uw wijkteam als u het niet zelf kunt opzoeken.
 • CJG | Wilt u graag hulp bij uw vragen over opvoeden en opgroeien? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Medewerkers van het Informatie- & Adviesteam zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur op 088 – 995 8484  of via info@cjgkennemerland.nl.
 • Humanitas is bereikbaar voor een luisterend oor, ideeën en tips voor ouders en kinderen. Alle werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur via 06-53614050.
 • Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Als het thuis niet goed gaat is Veilig Thuis 24 uur per dag, alle dagen in de week te bellen op telefoonnummer 0800-2000.  U kunt ook bellen als u zich zorgen maakt over iemand. Meer info staat op  www.veiligthuis.nl
 • Kijk voor initiatiatieven op Haarlem Ontmoet.

Behoefte om te praten

 • Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten? Bel op werkdagen tussen 11.00 en 13.00 uur naar Altijd Contact, 088 - 855 5195. Daar zitten mensen voor u klaar!
 • Op maandag, woensdag en donderdag is er ook een mogelijkheid om via WhatsApp te chatten voor doven en slechthorenden via 023-5436090.
 • Of bel de Luisterlijn van Stem in de Stad en Het Open Huis, samen met Haarlemse Kerken. Bel tussen 13.00 en 20.00 uur naar 023 - 30 36 700.

Hulp voor ouderen en zieke mensen

 • Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer waar ouderen en zieke mensen terecht kunnen met vragen rond het coronavirus. Bereikbaar via 070 - 445 58 88.
 • Bent u mantelzorger of zorgt u voor iemand? Het zijn moeilijke tijden. U kunt bij team Tandem terecht voor een luisterend oor en praktische hulp. Bereikbaar via 023 - 891 06 10.
 • Werkt u bij een organisatie en wilt u iets betekenen voor kwetsbare bewoners maar weet u niet precies hoe? Neem contact op met Haarlem Effect via 023 - 532 25 47
  of met DOCK Haarlem via 088 - 855 51 75.
 • Woont er een ouder of ziek persoon in uw buurt? Dan is de kans groot dat hij of zij zich eenzaam voelt of moeite heeft met boodschappen doen. Wilt u helpen? Een simpele oplossing is om uw naam en telefoonnummer op een briefje te schrijven met een kort berichtje dat u hem/haar graag wilt helpen en doe dit in de brievenbus.
 • Brei een sjaal voor mensen die wat extra liefde en warmte kunnen gebruiken. Kijk op zozjaal.nl.
 • Heeft u behoefte aan een warme maaltijd? Tafeltje Dekje bezorgt maaltijden bij senioren en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Heeft u een Haarlem Pas of komt u daarvoor in aanmerking, dan kunt u gebruik maken van Tafeltje Dekje. De maaltijden worden op maandag tot en met vrijdag warm aan huis bezorgd tussen 12.00 en 13.00 uur. U kunt zich aanmelden via de mail tafeltjedekje@haarlemeffect.nl of per telefoon 023 532 25 47.

Boodschappen doen of laten doen

 • ZoefZoef en jongerenorganisatie Triple ThreaT zijn samen met Albert Heijn Vos de Haarlemse Boodschappen Service gestart. Deze boodschappendienst is bedoeld voor 65-plussers en mensen die minder mobiel zijn of een zwakkere gezondheid hebben. Kijk op www.zoefzoefhaarlem.nl of bel 023 – 543 60 46.
 • Stichting Jongeren in Beweging helpt in Schalkwijk met boodschappen doen en biedt ook een luisterend oor. Stuur een e-mail naar Stichtingjongereninbeweging@gmail.com of bel met 06 - 14 999 822.

 

Ik wil helpen in de zorg, kan dit?

Het coronavirus vraagt veel van de zorgmedewerkers in Nederland. Er zijn verschillende initiatieven om hulp te bieden. (Oud) zorgprofessionals, studenten en mensen zonder ervaring kunnen zich aanmelden. Op de website www.extrahandenvoordezorg.nl vindt u meer informatie over deze initiatieven en hoe u zich aan kunt melden. 

Ik zoek werk

Bent u op zoek naar werk? U kunt vacatures zoeken op verschillende vacaturesites, maar ook op de website werk.nl van het UWV vindt u vele vacatures van binnen en buiten de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond.

Hoe kan ik op een simpele manier uitleggen wat het coronavirus is?

Voor sommige doelgroepen is het heel lastig om te begrijpen wat er aan de hand is. De rijksoverheid heeft speciaal voor die doelgroepen de website www.corona.steffie.nl gemaakt. Steffie legt op een heldere manier uit wat het coronavirus is en wat je moet doen.

Mag ik muziek maken bij verzorgingstehuizen?

Ja, mits je anderhalve meter afstand houdt van anderen. Groepsvorming is verboden. 

Steuntje in de rug voor belangeloze corona-initiatieven

In deze moeilijke tijd tonen veel Haarlemmers compassie met hun stadgenoten. Talrijke initiatieven worden ontwikkeld om medebewoners te ondersteunen en overeind te houden. 

Klik hier voor meer informatie

Noodopvang voor kinderen

Algemeen

De antwoorden op de veelgestelde vragen in dit FAQ-overzicht gaan over hoe het in Haarlem vanaf 11 mei geregeld is met onderwijs, kinderopvangorganisaties en andere samenwerkingspartners. Ook wordt kort samengevat welke versoepelingen er naar aanleiding van de persconferentie op 19 mei, ook in Haarlem in voorbereiding zijn. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, wordt er een update van de FAQ geplaatst. De ontwikkelingen in het onderwijs, de kinderopvang en de noodopvang in Haarlem volgen op de landelijke maatregelen. Voor informatie die de rijksoverheid heeft genomen verwijzen u naar de volgende pagina’s:

Veranderingen per 2 juni voor voortgezet onderwijs en per 8 juni voor basisonderwijs

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 19 mei verandert de situatie per 2 juni voor het  voortgezet onderwijs en per 8 juni voor het basisonderwijs als volgt: 

 • Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school. Scholen zijn momenteel druk bezig om te regelen dat alle leerlingen weer helemaal naar school kunnen. Ouders horen via school hoe dat op de school van de kinderen geregeld wordt. 
   
 • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei al weer volledig naar school. Leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer, worden vanaf 11 mei vervoerd. 
   
 • Leerlingen van de Internationale Taalklas (ITK) gaan vanaf 25 mei weer volledig naar school. Ouders zijn hierover door het ITK geïnformeerd.
   
 • De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer regulier open. Sinds 11 mei zijn de scholen al voor de helft open, waarbij de BSO het ritme van de scholen volgt. Vanaf 8 juni geldt weer de normale situatie met de vaste BSO-dagen. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt.
   
 • Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan weer open op 2 juni. Leerlingen en onderwijspersoneel moeten zich houden aan 1,5 meter afstand. Dat betekent dat in praktijk niet alle leerlingen tegelijk op school zijn. Hierdoor blijven scholen in het voortgezet onderwjs (vo) ook online onderwijs verzorgen. Voor het voortgezet speciaal onderwijs is er meer maatwerk nodig om afstand te bewaren. Daarom geldt daar deze afstand zoveel als mogelijk. 
  De vo-scholen zijn druk bezig met alle voorbereidingen. De Voortgezet Onderwijs (VO)-raad werkt momenteel aan een praktische uitwerking voor het vo. Ook de Primair Onderwijs (PO)-raad is bezig met zo’n uitwerking voor het voortgezet speciaal onderwijs. Deze uitwerkingen volgen de richtlijnen van het RIVM. 
  Ouders en scholieren horen via de eigen school hoe dat op de school van de kinderen geregeld wordt. 
   
 • Tot 8 juni er is noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn. Vanaf 8 juni zal de noodopvang worden afgebouwd. De noodopvang is vanaf 8 juni tot 1 juli alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Landelijk wordt onderzocht hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgevers, gemeenten en kinderopvangorganisaties – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg of inhaalzorg leveren door corona. De noodopvang is tot 8 juni als volgt:

  • Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van hun leerlingen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen.
  • Voor en na school kunnen deze leerlingen net zoals nu bij de kinderopvang terecht.
  • Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.

Situatie tot juni: kunnen de kinderen weer naar school?

 • De basisscholen zijn weer open en geven 50% onderwijs op school. Op veel basisscholen is gekozen voor het hele-dag-model, waarbij de leerlingen enkele hele dagen naar school gaan. Een enkele school in Haarlem heeft voor een ander model gekozen, namelijk het halve-dag-model. Als het goed is, heeft u van de school van uw kinderen informatie hierover ontvangen. De basisschool gaat per 8 juni weer volledig open. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de eigen school.
   
 • De scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de basisschoolleeftijd zijn volledig open. Ook hier geldt dat u als ouder van de school van uw kinderen informatie heeft ontvangen over hoe het op school geregeld is. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de eigen school.
   
 • Het speciaal onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en het voortgezet onderwijs blijven nog volledig gesloten tot 8 juni. De VO-scholen zijn druk bezig voorbereidingen te treffen zodat de school weer gedeeltelijk vanaf 2 juni open kan gaan. VO-scholen blijven tot 2 juni in ieder geval online onderwijs verzorgen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de eigen school.

Hoe is het leerlingenvervoer geregeld?

Leerlingen van het speciaal onderwijs die gebruik maken van het leerlingenvervoer worden sinds 11 mei weer vervoerd. Alle voorbereidingen worden getroffen om ook de scholieren van het voortgezet speciaal onderwijs vanaf 2 juni weer te vervoeren. Als uw kind gebruik maakt van leerlingenvervoer heeft u via Regiorijder informatie ontvangen over hoe het leerlingenvervoer vanaf 11 mei geregeld is. Voor vragen hierover kunt u telefonisch terecht bij de Regiorijder via telefoonnummer 0900 9343 of via de e-mail: llvregiorijder@connexxion.nl.

Hoe zit het met de kinderopvang, waaronder de buitenschoolse opvang?

 • Alle kinderdagverblijven en alle peuteropvanglocaties voor 0-4 jaar  zijn volledig open. Wanneer u gebruik maakt van een kinderdagverblijf of een peuteropvanglocatie heeft u van de eigen locatie hierover informatie ontvangen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw eigen kinderdagverblijf of peuteropvanglocatie.
 • Scholen en kinderopvang zijn in overleg om de aansluiting tussen de schooltijd en de buitenschoolse opvang straks zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als u gebruikt maakt van BSO, bent u geïnformeerd door uw BSO-organisatie en/of school over de wijze waarop dit georganiseerd is. Het kan zijn dat de opvang BSO niet helemaal aansluit op het einde van de schooltijd. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de eigen school en/of BSO-organisatie.

Is er sprake van noodopvang in Haarlem tussen 11 mei – 8 juni en voor wie is noodopvang?

Onderwijs, kinderopvangorganisaties en gemeente kunnen noodopvang verzorgen. Wij richten ons op de volgende groepen kinderen:

 • Voor kinderen van ouders die beiden buitenshuis werkzaam zijn en één of beiden een vitaal beroep heeft.
 • Voor kinderen van een éénouder gezin van wie de ouder buitenshuis werkzaam is en een vitaal beroep heeft.
 • Voor kwetsbare leerlingen in een (onveilige) thuissituatie.
 • Voor kinderen met lichamelijke beperkingen en/of gedragsproblematiek op wie verandering van het dagritme te grote impact heeft waardoor er sprake is van overbelasting in het gezin.

Ondanks de bijzondere en soms zware thuisomstandigheden, is de noodopvang alleen in gevallen van nood beschikbaar. Voordat u een beroep doet op de noodopvang vragen wij u alternatieven te onderzoeken, bijvoorbeeld opvang door iemand in uw eigen omgeving.
Kunt u geen opvang in uw eigen omgeving realiseren en behoort uw kind tot éen van vier groepen, dan is de noodopvang voor u beschikbaar. Om gebruik te maken van deze noodopvang is vooraf aanmelding bij school en/of kinderopvangorganisatie noodzakelijk. Zij moeten toestemming geven.

Hoe is de noodopvang in Haarlem tussen 11 mei – 8 juni geregeld?

Onderwijs

 • De basisscholen zijn gedurende schooltijd verantwoordelijk voor de noodopvang van leerlingen van vier jaar en ouder voor de dagen dat zij geen onderwijs hebben. Dit geldt voor basisscholen en voor scholen van het speciaal (basis)onderwijs.
  Scholen voor voortgezet onderwijs zijn ook verantwoordelijk voor noodopvang van specifieke groepen leerlingen tijdens schooluren, zo lang de school gesloten is en ook per 2 juni wanneer VO-scholen weer gedeeltelijk open gaan.
 • De noodopvang kan zijn georganiseerd op de eigen school. Sommige scholen hebben ervoor gekozen de noodopvang centraal te regelen, waardoor noodopvang op een andere school kan plaatsvinden. Ook kan het zijn dat een basisschool een afspraak voor noodopvang met de kinderopvang heeft gemaakt. Hoe dit bij uw school of kinderopvang geregeld is, hoort u via de school/BSO.

Kinderopvang

 • Voor en na school zijn kinderopvangorganisaties verantwoordelijk voor de noodopvang. Heeft uw kind noodopvang gehad tijdens de sluiting van de scholen en kinderopvang? Dan heeft de organisatie die voor deze noodopvang zorgde contact met u opgenomen om te overleggen of u voor uw kind per 11 mei jl. nog noodopvang nodig had. In overleg met u is uw kind al dan niet geplaatst.
 • Maakt u al gebruik van kinderopvang? Dan kunt u zich melden bij de eigen kinderopvang met een verzoek tot noodopvang. Wanneer de eigen organisatie vol zit en er geen noodopvang meer mogelijk is, kan het zijn dat u wordt doorverwezen naar een noodopvanglocatie waar nog wel plek is.
 • Bent u op zoek naar noodopvang en heeft u geen relatie met een kinderopvangorganisatie? Dan kunt u de website www.cjghaarlem.nl raadplegen voor een kinderopvangorganisatie. Dit geldt zowel voor de BSO als het kinderdagverblijf.

Avond-, nacht- en weekendopvang

 • De gemeente blijft tot 1 juli verantwoordelijk voor de noodopvang in avond, nacht en weekend. De gemeente werkt hiervoor samen met de kinderopvangorganisaties Hero en Op Stoom.
 • Als opvang in eigen netwerk niet mogelijk is en beide ouders in vitale beroepen in het weekend, de avond en/of nacht moeten werken, is het mogelijk om gebruik te maken van noodopvang in het weekend, avond- /nachtopvang.
 • Om in aanmerking te komen voor noodopvang in het weekend, de avond en/of nacht geldt:

  • U bent een twee-ouder-gezin, waarvan u beiden werkt in één van de cruciale beroepen (met name zorg) waardoor er geen ouder thuis is om zorg aan uw kind te bieden;
  • U bent een eenouder gezin en u bent in het weekend of de nacht werkzaam in een van de cruciale beroepen (met name zorg) waardoor u niet thuis kunt zijn om zorg aan uw kind te bieden.
  • Er kan geen opvang geregeld worden door iemand in uw eigen omgeving door iemand in de eigen omgeving binnen het eigen netwerk van de ouder(s) of oppas aan huis heeft de voorkeur in verband met het gevoel van veiligheid voor het kind. De noodopvang locatie is immers een locatie/ruimte die voor het kind niet bekend is. Ook de volwassenen die voor het kind zorgen, zijn voor het kind onbekend.

 • Hero kindercentra zorgt voor weekendopvang van 8.00 tot 18.00 uur op zaterdag en zondag. Dit vindt plaats op de noodopvanglocatie aan ’t Hoenstraat 7, 2023 KW Haarlem. Dit is een ingericht kinderdagverblijf en BSO en geschikt voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er zijn ervaren pedagogisch medewerkers van Hero kindercentra aanwezig. Aanvragen voor weekendopvang kunt u mailen naar Hero kindercentra: plaatsing@herokindercentra.nl.
 • Kinderopvang Op Stoom zorgt voor avond- en nachtopvang van 18.30 tot 7.30 uur de volgende dag. De opvang vindt plaats op de locatie Rutherfordstraat 4, 2014 KA Haarlem. Deze locatie is ingericht als kinderdagverblijf en BSO en geschikt voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er zijn gekwalificeerde pedagogisch medewerkers van Op Stoom aanwezig. Aanvragen voor avond-/nachtopvang kunt u mailen naar kinderopvang Op Stoom: planning@opstoom.nl.
 • Hero kindercentra en/of Op Stoom nemen na een aanmeldingsmail contact met u op om verdere afspraken te maken. Let op: de aanvraag is pas definitief als er telefonisch contact is geweest!

Welke aanpak wordt voor kwetsbare kinderen gevolgd?

 • Basisscholen nemen eerst zelf contact op met ouders en/of leerling, wanneer een leerling ondanks afspraken, niet op school komt. Als dat niet tot resultaat leidt, kan de school bij zorg over kwetsbare kinderen in overleg treden met de CJG-coach. Ook andere jeugdhulporganisaties kunnen hierbij betrokken worden. 

  Voor de VO-scholen geldt dezelfde aanpak wanneer de VO-leerling niet of minder deelnemen aan online lessen.

  Ook kan de school, wanneer het niet lukt om contact te leggen, aan de leerplichtambtenaar vragen om contact op te nemen met ouders en leerling om het gesprek aan te gaan om de leerling weer naar de basisschool te laten gaan en voor VO-leerling om weer aan afstandsonderwijs te laten deelnemen. 
   
 • Wanneer het vanwege specifieke problematiek niet lukt om noodopvang voor kwetsbare kinderen te organiseren, bijvoorbeeld vanwege gedragsproblematiek, dan neemt de school in overleg met ouders in eerste instantie contact op met het CJG en/of een andere al betrokken jeugdzorgorganisatie. 

  Voor jonge kinderen (0-4 jaar) op de kinderopvang neemt het kinderdagverblijf contact op met de JGZ. De gemeente houdt hierbij de vinger aan de pols en heeft regelmatig overleg met de kinderdagverblijven en de JGZ. 
   
 • Het CJG, JGZ, jeugdhulpaanbieders of jeugd- en gezinsbeschermers kunnen een beroep doen op noodopvang voor kinderen of jongeren die bij hen in beeld zijn. Samen kunnen zij op zoek naar de beste oplossing voor het kind /de jongere. 

Waar kan ik terecht met mijn vragen voor noodopvang?

In eerste instantie kunt u bij uw eigen school of kinderopvangorganisatie terecht. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een mail sturen naar noodopvangkinderen@haarlem.nl. Wanneer u in de mail ook uw telefoonnummer aangeeft, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Gebruik buitenruimte en voorzieningen

Hoe weet ik of ik mijn kind naar school mag brengen?

Het kabinet heeft besloten dat scholen en kinderdagverblijven vanaf 11 mei weer (deels) open mogen. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.

Alles over de noodopvang van kinderen leest u onder het kopje 'noodopvang kinderen'.
Alles over leerlingenvervoer Regiorijder leest u onder 'Veel gestelde vragen dienstverlening'.

Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):

  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulancezorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Mag ik nog naar buiten?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Meer weten over afstand houden? Kijk op www.rijksoverheid.nl.

Mogen mijn kinderen buiten spelen?

Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies aan ouders is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken. 

Ouderen die elkaar (buiten) opzoeken

Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Heeft u gezondheidsklachten? Of heeft een gezinslid koorts? Blijf dan thuis.

Mag ik buiten sporten?

Vanaf 11 mei mag iedereen buiten sporten (inclusief training of les geven), als er maar 1,5 meter afstand wordt gehouden. Die afstand geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Wedstrijden en het gebruik van gezamenlijke kleedkamers en sanitair zijn verboden. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt nog steeds dat buiten sporten alleen mag onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

Sport voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar

 • Buiten sporten in groepen is, met ingang van 11 mei, toegestaan voor alle leeftijden, als iedereen maar 1,5 meter afstand houdt tot elkaar.
 • Geen wedstrijden
 • Geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Voor deze kinderen geldt geen afstandsbeperking.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar met 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Over samen sporten worden afspraken gemaakt met sportverenigingen en buurtsportcoaches.
 • Binnensportaccommodaties (sportscholen, yogascholen) blijven gesloten voor alle groepen.
 • Het is ouders verboden om ‘langs de lijn’ aanwezig te zijn bij het sporten van hun kinderen. Zij verlaten de sportaccommodatie nadat zij hun kind(eren) hebben weggebracht.
 • Kantines en kleedkamers blijven dicht.
 • Over de uitvoering worden afspraken gemaakt met sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Zijn sportparken, sportscholen en zwembaden open?

Sportscholen, horeca, sauna’s, sportkantines en kleedkamers blijven gesloten. Binnenzwembaden gaan per 18 mei weer open, met aanpassingen aan de algemene coronaregels, zoals 1,5 meter afstand houden. Helaas kunnen de zwembaden nog niet meteen voor alle doelgroepen tegelijk open; de openstelling wordt gefaseerd opgestart. Houd de website van SRO in de gaten voor meer informatie over openingstijden, doelgroepen en richtlijnen.

Waar kan ik meer informatie vinden over de maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden

Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht tot 1 juni. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). 

Voor meer informatie over de maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden kunt u terecht op de website van KHN.

Boetes op samenscholen?

Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Daarom geldt in de Noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland een groepsverbod van drie of meer personen indien de afstand van 1,5 meter tot andere personen in deze groep niet wordt gehanteerd. U kunt hier een boete voor krijgen van handhavers of van de politie.

Jeugd van 12 t/m 15 jaar krijgt bij overtreding van de regels over groepsvorming eerst een officiële waarschuwing. Bij de volgende overtreding volgt een boete. 
Voor jeugd boven de 15 jaar geldt dat er niet meer eerst wordt gewaarschuwd maar direct een boete wordt uitgeschreven. 
De hoogte van de boete is tot 18 jaar 95 euro, voor 18 jaar en ouder bedraagt deze 390 euro. 

Meer weten over afstand houden? Kijk op www.rijksoverheid.nl.

Kan ik de Haarlemmer Kweektuin nog bezoeken?

Ja, dat kan. Ook weer in het weekend. De Springertuin en het Kabouterpad blijven in de weekenden vooralsnog gesloten. Omdat het dan druk is en de paden te smal zijn. Houd tijdens uw bezoek rekening met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen (houd 1,5 meter afstand, blijft thuis bij klachten, vermijd drukte en blijf niet te lang). De parkmanager, beveiligingsdienst en vrijwilligers van de Stichting Haarlemmer Kweektuin letten erop dat mensen zich hieraan houden.

Is het Havenkantoor nog geopend voor publiek?

Het Havenkantoor van de gemeente Haarlem is gesloten voor bezoekers. Deze maatregel is nodig omdat de publieksruimte te klein is om de noodzakelijke afstand van 1,5 meter te garanderen. Kijk hier voor informatie over hoe u het Havenkantoor kunt bereiken.
 

Kan ik nog het water op gezien het coronavirus?

In Nederland is het nog toegestaan om naar buiten te gaan en je te begeven in de natuur. Dus is het ook nog toegestaan om het water op te gaan. Houd wel altijd anderhalve meter afstand van anderen en ga er niet in groepen op uit, dat is verboden. Ga je het water op? Lees dan de volgende tips. Let op: Diverse regionale vaarwegbeheerders nemen maatregelen vanwege het Corona virus. Actuele berichten staan op de berichtenpagina van www.vaarweginformatie.nl.

Gaat de zomerbediening al in voor de bruggen en de sluizen?

De zomerbediening gaat 21 mei 2020 in. Kijk voor de tijden op www.haarlem.nl/bruggen.

Het Havenkantoor en de sanitaire ruimtes voor de pleziervaart zijn gesloten.

Is er een vaarverbod voor pleziervaart?

Nee, maar ook op het water gelden de coronamaatregelen. Dus houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen en vermijd groepen mensen op één boot.

Kan ik mijn spullen nog naar de kringloopwinkel brengen?

Niet alle kringloopwinkels zijn open. Voor de winkels die wel open zijn gelden aangescherpte veiligheidsmaatregelen. U vindt de openingstijden en maatregelen op de website van de winkel. Kunt u nu niet met uw spullen terecht? Hou deze dan nog even thuis.

Bestaat de mogelijkheid om online gebruik te maken van de dienstverlening van de Bibliotheek Haarlem of de Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem?

De bibliotheken mogen voorzichtig weer open. Sinds 18 mei bent u weer welkom in de vestigingen Haarlem Centrum, Haarlem Noord, Haarlem Schalkwijk, Bloemendaal, Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Kijk voor meer informatie en aangepaste openingstijden op de website van de bibliotheek.

Informatie over de dienstverlening van de Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem vindt u op de website van de Stadsschouwburg Haarlem.

Wanneer is het mogelijk weer het museum of een andere culturele instelling te bezoeken?

De Haarlemse musea en andere culturele instellingen kunnen vanaf 1 juni weer open. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met een aantal maatregelen. 

De mogelijkheden voor een bezoek aan een museum of andere culturele instelling vindt u op de website van het museum of de culturele instelling die u wilt bezoeken. Daar vindt u ook de openingstijden en coronamaatregelen. 

Evenementen / bijeenkomsten

Vragen over de Ramadan

Mag ik naar de moskee tijdens de Ramadan?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens de Ramadan.
 • Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats. Ze kunnen fysiek alleen doorgaan met maximaal 30 personen die altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Verschillende moskeeën in Nederland zetten alternatieve diensten op om in contact te blijven. Vraag uw eigen moskee wat zij doen.

Mag ik het verbreken van het vasten, een iftar, organiseren?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens de Ramadan.
 • Verbreek het vasten (iftar) zoveel mogelijk thuis, binnen het eigen huishouden.
 • Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers). Houd dan 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid.
 • Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.

Mag ik na het vasten naar buiten?

Ga alleen naar buiten als dat nodig is, ook tijdens de Ramadan.

Aanvullende info op verbod op evenementen

Op 6 mei heeft het kabinet een routekaart voor verdere versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus geschetst. Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen. Tot dan toe zijn deze niet toegestaan.

Gaan de bijeenkomsten van de gemeente door?

Nee, ook alle bijeenkomsten van de gemeente gaan niet door.

Gaan begrafenissen door?

Begrafenissen op gemeentelijke begraafplaatsen gaan gewoon door. Bij de begrafenissen mogen niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn. De gemeente gaat dit na bij de uitvaartondernemers voor de nu al geplande begrafenissen. Bij alle nieuwe aanvragen wordt direct gemeld dat er niet meer dan 30 mensen aanwezig mogen zijn. Dit op advies van de koepel van uitvaartorganisaties om niet meer dan 30 mensen toe te laten bij een uitvaart omdat de meeste bezoekers tot de risicogroepen behoren.

Waarom gaan markten door en blijven sommige winkels open?

Markten en winkels hebben een belangrijke functie in de distributie van voedsel. Zij voorzien in de eerste levensbehoeften, het is van belang dat mensen hun boodschappen kunnen blijven doen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat mensen beperkte tijd bij elkaar zijn op voldoende afstand, in de openbare ruimte. De markt wordt wel wat ruimer opgezet, zodat er meer afstand is tussen de verschillende kramen en de 1,5 meter afstand tussen elkaar mogelijk is. Er mag ook niet meer gegeten worden op de markt. 
 
Blijf thuis als u (milde) verkoudheidsklachten heeft.

Wordt Bevrijdingspop afgelast?

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 september, ook met minder dan 100 mensen. Dat betekent dat alle festiviteiten rond Bevrijdingsdag inclusief Bevrijdingspop worden afgelast.

Gaan de kermissen (of als er in Zandvoort 1 is, dan gaat de kermis) door dit jaar?

Nee, tot 1 september mogen er geen grote evenementen plaatsvinden. Er zijn ook geen plannen om de kermis naar het najaar te verplaatsen. In het najaar staan veel exploitanten op kermissen elders in het land.

Algemeen

Ik zie dat mensen zich niet aan de regels houden. Waar kan ik een melding doen?

Een melding doen over mensen die zich niet aan de regels houden ten aanzien van de noodverordening kun je doen via de meldkamer handhaving van de gemeente Haarlem op het telefoonnummer 023-511 4950. De meldkamer van Handhaving kunt u bellen van maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 23.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 21.15 uur. Of via het landelijke servicenummer van de politie: 0900-8844.

Wat zijn de maatregelen uit de nieuwe noodverordening?

De noodverordening stelt gemeenten en politie in staat te handhaven als een van de maatregelen overtreden wordt.

Op de website van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is de nieuwe noodverordening te lezen.

Het UWV Haarlem is gesloten. Waar kan ik een uitkering aanvragen?

In verband met de bestrijding van het coronavirus is het UWV gesloten. U kunt via de gemeente een uitkering aanvragen. Bel met het telefoonnummer 14023 en vraag naar de afdeling werk en inkomen.

Moet ik 112 bellen als ik zie dat mensen zich niet aan de maatregelen houden?

Nee, 112 meldingen zijn alleen voor spoedgevallen. Als u mensen ziet die zich niet aan de regels houden ten aanzien van de noodverordening, kunt u een melding doen via de meldkamer handhaving van de gemeente Haarlem, telefoonnummer 023-511 4950 of via het landelijke servicenummer van de politie bellen: 0900-8844.

Hoe weet ik of het OV nog rijdt?

Informatie over de dienstregeling van bussen vindt u op de website van Connexion. Buslijn 14 rijdt sinds donderdag 14 mei 2020 weer naar Spaarndam en Pont Buitenhuizen.

Informatie over de dienstregeling van de NS vindt op de website van de NS.

 

Wat is de corona check app van het Spaarne Gasthuis?

Inwoners in de regio Zuid-Kennemerland of Haarlemmermeer kunnen gebruikmaken van de corona- check app van het Spaarne Gasthuis. De app geeft algemene uitleg over het coronavirus en je kunt jouw klachten laten checken door een medisch team, door enkele dagen bepaalde gegevens in te vullen (bijvoorbeeld hoe vaak je hoest en of je koorts hebt). De app geeft houvast én helpt om in deze moeilijke tijd de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te beperken.