Coronavirus veel gestelde vragen voor inwoners

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor vele Haarlemmers. De gemeente doet er alles aan om in deze bijzondere situatie de inwoners van Haarlem zo goed mogelijk op de hoogte te houden over wat de gemeente doet én wat u zelf als inwoner kunt doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen aan de gemeente. We werken deze dagelijks bij.

Hulp

Ik wil mensen helpen / ik wil gebruik maken van hulp

Momenteel zijn veel mensen in Nederland alleen thuis. Er zijn verschillende organisaties die hulp kunnen bieden. In dit artikel vindt u een overzicht van waar u hulp aan kunt bieden en waar u hulp kunt vragen.

BUUV Haarlem en het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving (VWC) werken samen om inwoners en organisaties te helpen bij het organiseren van coronahulp. Op www.haarlemvoorelkaar.nl, de website van het VWC, wordt alle vraag en aanbod op één plek verzameld. Organisaties kunnen gratis hulp vragen en aanbieden en inwoners kunnen hulp aanbieden. Ook Haarlemmers die vanwege de coronamaatregelen wel hulp kunnen gebruiken, kunnen zich hier melden.

Ik wil helpen in de zorg, kan dit?

Het coronavirus vraagt veel van de zorgmedewerkers in Nederland. Er zijn verschillende initiatieven om hulp te bieden. (Oud) zorgprofessionals, studenten en mensen zonder ervaring kunnen zich aanmelden. Op de website www.extrahandenvoordezorg.nl vindt u meer informatie over deze initiatieven en hoe u zich aan kunt melden. 

Ik zoek werk

Bent u op zoek naar werk? U kunt vacatures zoeken op verschillende vacaturesites, maar ook op de website werk.nl van het UWV vindt u vele vacatures van binnen en buiten de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond.

Gebruik buitenruimte en voorzieningen

Hoe weet ik of ik mijn kind naar school mag brengen?

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven van 16 maart tot en met 6 april te sluiten. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt op school.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Hierdoor kunnen hun ouders blijven werken. Scholen en kinderopvangorganisaties communiceren zelf over de opvang voor deze kinderen.

Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):

  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulancezorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Mag ik nog naar buiten?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep van meer dan drie mensen. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Mag ik buiten sporten?

Een frisse neus halen kan, en sporten ook, maar doe dit bij voorkeur alleen en niet in een groep groter dan drie mensen. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter).

Mogen mijn kinderen buiten spelen?

Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies aan ouders is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.

Ouderen die elkaar (buiten) opzoeken

Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen van meer dan drie mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan 1,5 meter afstand tot elkaar. Heeft u gezondheidsklachten? Of heeft een gezinslid koorts? Blijf dan thuis.

Zijn sportparken, sportscholen en zwembaden open?

Scholen, zwembaden, horeca, sauna’s, sportverenigingen en -accommodaties zijn gesloten.

Waar kan ik meer informatie vinden over de maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden

Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). 

Voor meer informatie over de maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden kunt u terecht op de website van KHN.

Boetes op samenscholen?

Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepen van meer dan 3 personen mogen zijn.

Verboden groepsvorming betekent dat er drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand houden, behalve als ze tot hetzelfde gezin behoren. U kunt hier een boete voor krijgen van handhavers of van de politie.

Kan ik de Haarlemmer Kweektuin nog bezoeken?

Op doordeweekse dagen kunt u nog naar de Haarlemmer Kweektuin toe. In het weekend is het drukker en dan is de veiligheid van medewerkers en bezoekers op bepaalde tijdstippen niet te garanderen, vooral bij de speeltuin. Daarnaast zijn sommige paden op het terrein erg smal waardoor mensen niet op 1,5 meter afstand langs elkaar kunnen lopen. Daarom is de Haarlemmer Kweektuin in het weekend (op zaterdag en zondag) gesloten. De bedrijven en instellingen op het terrein zijn in het weekend al gesloten of hebben op een andere manier toegang.

Is het Havenkantoor nog geopend voor publiek?

Nee. Nu het vaarseizoen weer begint, moet het Havenkantoor van de gemeente Haarlem  vanwege de corona maatregelen vanaf 30 maart sluiten voor bezoekers. Deze maatregel is nodig omdat de publieksruimte te klein is om de noodzakelijke afstand van 1,5 meter te garanderen. Kijk hier voor informatie over hoe u het Havenkantoor kunt bereiken.
 

Evenementen / bijeenkomsten

Aanvullende info op verbod op evenementen

Afgelopen maandag werden aanvullende maatregelen vanuit het Rijk genomen. Aanvullende informatie op deze maatregelen is dat het verbod op evenementen tot 1 juni alleen is bedoeld voor evenementen die een vergunning nodig hebben. Voor alle andere evenementen gelden de maatregelen tot 6 april. Op 31 maart besluit het kabinet of en hoelang die maatregelen worden verlengd.

Gaan de bijeenkomsten van de gemeente door?

Nee, ook alle bijeenkomsten van de gemeente gaan niet door.

Gaan begrafenissen door?

Begrafenissen op gemeentelijke begraafplaatsen gaan gewoon door. Bij de begrafenissen mogen niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn. De gemeente gaat dit na bij de uitvaartondernemers voor de nu al geplande begrafenissen. Bij alle nieuwe aanvragen wordt direct gemeld dat er niet meer dan 30 mensen aanwezig mogen zijn. Dit op advies van de koepel van uitvaartorganisaties om niet meer dan 30 mensen toe te laten bij een uitvaart omdat de meeste bezoekers tot de risicogroepen behoren.

Waarom gaan markten door en blijven sommige winkels open?

Markten en winkels hebben een belangrijke functie in de distributie van voedsel. Zij voorzien in de eerste levensbehoeften, het is van belang dat mensen hun boodschappen kunnen blijven doen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat mensen beperkte tijd bij elkaar zijn op voldoende afstand, in de openbare ruimte. De markt wordt wel wat ruimer opgezet, zodat er meer afstand is tussen de verschillende kramen en de 1,5 meter afstand tussen elkaar mogelijk is. Er mag ook niet meer gegeten worden op de markt. 
 
Blijf thuis als u (milde) verkoudheidsklachten hebt.
 
De rommelmarkt op de Botermarkt(woensdag) gaat tot 6 april niet door.

Wordt Koningsdag in Haarlem ook afgelast?

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Dat betekent dat Koningsdag in Haarlem en in de rest van het land wordt afgelast.

Wordt Bevrijdingspop afgelast?

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Dat betekent dat alle festiviteiten rond Bevrijdingsdag inclusief Bevrijdingspop worden afgelast.

Algemeen

Wat zijn de maatregelen uit de nieuwe noodverordening?

Het kabinet heeft maandag 23 maart aanvullende maatregelen getroffen in de aanpak van het coronavirus. De burgemeesters van de veiligheidsregio Kennemerland hebben gezamenlijk deze maatregelen in een noodverordening vastgelegd. De noodverordening stelt gemeenten en politie in staat te handhaven als een van de maatregelen overtreden wordt. Op de website van de VRK is de nieuwe noodverordening te lezen.

Het UWV Haarlem is gesloten. Waar kan ik een uitkering aanvragen?

In verband met de bestrijding van het coronavirus is het UWV gesloten. U kunt via de gemeente een uitkering aanvragen. Bel met het telefoonnummer 14023 en vraag naar de afdeling werk en inkomen.