Corona initiatievenbudget

Veel Haarlemmers ondervinden nog steeds gevolgen van de coronacrisis. Om hen een steuntje in de rug te geven, stelt de gemeente een subsidie beschikbaar voor kleinschalige activiteiten die bijdragen aan het herstel van de stad. Heeft u een goed idee gericht op ontmoeting en verbinding? Vanaf 31 augustus 2021 kunt u hier een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage tussen de € 500 en € 10.000 voor uw initiatief. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend vanaf het begin van deze regeling tot uiterlijk 1 december 2022.

Corona initiatievenbudget aanvragen

Wie kan aanvragen?

Belangrijkste voorwaarden

Meesturen

Tussentijdse rapportage of eindverantwoording

Belangrijke informatie