Corona-initiatieven

Haarlemmers ontplooien in deze tijd veel belangeloze initiatieven om buurtgenoten of stadgenoten te helpen de gevolgen van de coronamaatregelen het hoofd te bieden. We zijn daar als Haarlemse samenleving trots op!
Soms maken zij daarvoor kosten, die (grotendeels) uit eigen zak worden betaald. Voor deze initiatiefnemers biedt de gemeente Haarlem een financieel steuntje in de rug van maximaal 300 euro per initiatief. In overleg met de Initiatiefraad Haarlem is in totaal 15.000 euro (3.000 euro per gebied) binnen het Leefbaarheid en Initiatiefbudget gereserveerd voor deze initiatieven. Op deze pagina leest u hoe dat in zijn werk gaat.
 

Aanvraagformulier financieel steuntje

Wat moet u doen

Om in aanmerking te komen voor subsidie plaatst u uw initiatief op HaarlemLink. Vervolgens vult u het aanvraagformulier in. U mailt het volledig ingevulde formulier naar subsidiebureau@haarlem.nl of u stuurt een uitgeprinte versie naar:

Gemeente Haarlem
Subsidiebureau
Postbus 511
2003 PB Haarlem.

In verband met de corona-situatie zullen we aanvragen via e-mail het snelst kunnen verwerken.
 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het steuntje in de rug voldoet uw initiatief aan de volgende voorwaarden:

  • Alle Haarlemmers kunnen een steuntje in de rug aanvragen
  • U vraagt maximaal 300 euro aan
  • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt moeten bijdragen aan de ondersteuning van buurt- en stadgenoten om het hoofd te bieden aan de effecten van de coronamaatregelen
  • U kunt voor het bereiden van een maaltijd (eten en drinken) maximaal 10 euro per deelnemer aanvragen
  • U kunt geen bijdrage aanvragen voor personeels- of salariskosten
  • Uw initiatief voldoet aan de voorschriften van de RIVM
  • Uw initiatief heeft geen winstoogmerk of een commerciële insteek
  • Het initiatief moet plaatsvinden vóór 1 juli. Mochten de corona-maatregelen worden verlengd, dan kunt u na 24 juni weer nieuwe aanvragen indienen.

Versneld besluit, vereenvoudigde verantwoording

Uw aanvraag wordt versneld behandeld door de gemeente Haarlem. Wij streven ernaar om u binnen een week te laten horen of uw verzoek wordt ingewilligd. Het steuntje in de rug wordt bij een positief besluit zo snel mogelijk op uw rekening gestort.

Als uw activiteiten zijn afgerond voegt u een korte beschrijving met foto’s en/of video’s toe aan uw initiatiefpagina op HaarlemLink. Zo laat u zien hoe u uw steuntje in de rug heeft ingezet en u inspireert tegelijk ook andere Haarlemmers.
 

HaarlemLink

HaarlemLink is het initiatievenplatform van Haarlemmers voor Haarlemmers. Op de website staan sociale initiatieven zonder winstoogmerk. Samen met het platform van Buuv, waar bewoners één op één hulp kunnen bieden en vragen, het initiatievenoverzicht van het Vrijwilligerscentrum en het platform Haarlem-hartje-Haarlem, waar initiatieven van en voor lokale ondernemers te vinden zijn, krijgt u een totaaloverzicht van alle initiatieven in Haarlem. Zo helpen we elkaar om de hulp en ondersteuning te vinden die bij eenieder van ons past. En dat is hard nodig.