Contact stadsdeel Zuid-West

 • Guda Kay Gebiedsverbinder West

  Aanspreekpunt voor leefbaarheid en veiligheid. Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen via het contactformulier, of bellen naar 14 023.

 • Mirjam Boxhoorn Gebiedsverbinder Zuid

  Aanspreekpunt voor leefbaarheid en veiligheid. Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen via het contactformulier, of bellen naar 14 023.

 • Machiel Bom Regisseur Openbare Ruimte

  Aanspreekpunt voor onderhoud openbare ruimte. Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen via het contactformulier, of bellen naar 14 023.

 • Floor Roduner Wethouder met aandachtsgebied Zuid-West

  Meer informatie

 • Sociaal Wijkteam Zuid-West

  Heeft u of een van uw buren ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam: Steunpunt Ouderen, Van Oosten de Bruijnstraat 60 wijkteam-zuidwest@haarlem.nl. Voor inwoners van het Rozenprieel valt het Sociaal Wijkteam onder het Centrum.
  Lees meer over de Sociaal Wijkteams