Contact stadsdeel Noord

  • Menno Evers Gebiedsverbinder

    Aanspreekpunt voor leefbaarheid en veiligheid. Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen via het contactformulier, of bellen naar 14 023.

  • Marco de Goede Regisseur Openbare Ruimte

    Aanspreekpunt voor onderhoud openbare ruimte. Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen via het contactformulier, of bellen naar 14 023.

  • Merijn Snoek Wethouder met aandachtsgebied Noord

    Meer informatie