Contact stadsdeel Noord

  • Rizgar Parlak Gebiedsverbinder

    Aanspreekpunt voor leefbaarheid en veiligheid. Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen via het contactformulier, of bellen naar 14 023.

  • Gerard van Dungen Regisseur Openbare Ruimte

    Aanspreekpunt voor onderhoud openbare ruimte. Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen via het contactformulier, of bellen naar 14 023.

  • Burgemeester Jos Wienen neemt waar Wethouder met aandachtsgebied Noord

    Meer informatie