Contact stadsdeel Centrum

 • Ingrid Hamer Gebiedsverbinder

  Aanspreekpunt voor leefbaarheid en veiligheid. Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen via het contactformulier, of bellen naar 14 023.

 • Jasper Nagtzaam Regisseur Openbare Ruimte

  Aanspreekpunt voor onderhoud openbare ruimte. Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen via het contactformulier, of bellen naar 14 023.

 • Sociaal Wijkteam Centrum

  Heeft u of een van uw buren ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam: Buurtcentrum De Tulp, Voortingplantsoen 56, wijkteam-centrum@haarlem.nl.
  Lees meer over de Sociaal Wijkteams