Contact Handhaving

Bij de meldkamer van de afdeling Handhaving kunt u urgente handhavingszaken melden, de meldcentralist zal vervolgens inschatten welke actie daarop ondernomen zal worden. Het telefoonnummer van de meldkamer is 023 511 4950. De meldkamer is bereikbaar van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 23.00 uur, donderdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 24.00 uur en zondag van 8.30 tot 17.00 uur. De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig.

Werkzaamheden van de handhavers

Toezicht

Handhavers van de gemeente werken aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Zij treden onder andere op tegen parkeeroverlast, afval op straat, overlast van jeugd, hondenpoep, fietswrakken of fout gestalde fietsen, horecaoverlast en overlast van rijdend verkeer (fietsers en brommers in het voetgangersgebied). Zij handhaven de gemeenteregels. Deze regels staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast handhaven ze de Wegenverkeerswet en Drank en Horecawet. Alle handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij mogen een bekeuring uitschrijven en als het nodig is geweld en handboeien gebruiken.

Afhandeling van meldingen

Heeft u online of telefonisch bij de gemeente een melding gedaan over bijvoorbeeld parkeeroverlast dan gaan de handhavers de situatie bekijken en daarop handelen.  

Inloopspreekuur met uw wijkhandhaver

Handhavers van de gemeente bieden inloopspreekuren aan voor bewoners in enkele stadsdelen. Bij de spreekuren sluiten onder meer ook woningbouwverenigingen en de politie aan.

In Stadsdelen Noord, Centrum en Zuid-West zijn geen inloopspreekuren. U kunt wel een afspraak maken met uw wijkhandhaver om een vraag of melding te bespreken. Dit kan via de meldkamer van Handhaving via 023 511 4950. Wilt u alleen een melding doorgeven? Dat kan ook via www.haarlem.nl/melding.

Stadsdeel Oost

  • Elke dinsdag tussen 10.30 en 11.30 uur in buurtcentrum De Hamelink (Noormannenstraat 1)
  • Elke donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur in wijkcentrum De Sprong (Beatrixdreef 2)

Stadsdeel Schalkwijk

  • Molenwijk: elke dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur in het gebouw aan Frienslandlaan 10
  • Europawijk: elke dinsdag tussen 12.00 en 13.00 uur in wijkcentrum De Wereld (Laan van Berlijn 1)
  • Boerhaavewijk: elke eerste dinsdag van de maand tussen 14.00 en 15.00 uur in wijkcentrum De Ringvaart (Floris van Adrichemlaan 98)
  • Meerwijk: komt binnenkort

Handhaving op YouTube, Twitter en Instagram

Bekijk op YouTube het filmpje Handhaving dat werkt!

Of volg Handhaving op Twitter @Handhaving023 en Instagram @Handhaving023.