Conceptvisie

De conceptvisie is opgebouwd rond vijf ambities op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, economie, woningbouw én openbare ruimte. Elke ambitie is vertaald in meerdere richtinggevende uitspraken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

  • Realisatie van een busstation buiten het centrum, om zo de binnenstad te ontlasten van het toenemende busverkeer. 
  • Fietser en voetgangers worden de belangrijkste gebruikers van het gebied. 
  • Rekening houden met de mogelijke komst van een tram. 
  • Onderzoek naar een aantrekkelijker en hoogwaardiger entree aan de noordkant van het station.

Bovendien zijn er verschillende stedenbouwkundige voorbeelduitwerkingen gemaakt voor de centrumzijde van het gebied, die kansrijk zijn én voldoen aan de 5 ambities zoals gesteld in de visie.

De inspraakperiode voor de conceptvisie liep tot 7 december 2020. De ingekomen reacties worden verwerkt. De verwachting is dat de visie in maart 2021 definitief kan worden vastgesteld. Bekijk de planning.