Centrum Schalkwijk

Het winkelcentrum Schalkwijk, gebouwd in de jaren zeventig van de 20e eeuw, wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. In een unieke samenwerking tussen de gemeente en vereniging van eigenaren wordt gewerkt aan toevoeging van functies als wonen, werken en uitgaan. Schalkwijk krijgt met deze ontwikkelingen een levendig multifunctioneel stadshart.

Actueel

De nieuwbouwplannen voor centrum Schalkwijk 1e fase dragen bij aan een verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving van het winkelcentrum. Er komen woningen, winkels, een bioscoop en horeca bij en de buitenruimte wordt vernieuwd. De strategische uitbreiding van het winkelaanbod en looproutes in het winkelcentrum zorgen voor een versterking van de aantrekkingskracht. In de 1e  fase gaat het om 3 bouwlocaties, namelijk het Florida- en Californiëplein, de Nicepassage en het zuidelijk deel van Andalusië. Op het Floridaplein komen winkels, horeca, een parkeergarage en nieuwbouwwoningen. Daartegenover ligt de Nicepassage, de huidige oostelijke ingang van het winkelcentrum. Hier wordt gewerkt aan de komst van een bioscoop, horeca en winkels.

De gemeente is gestart met het bouwrijp maken van Florida- en Californiëplein. Hiervoor zijn bomen gekapt. Verder worden kabels, leidingen en het riool verlegd. Eind 2018 wordt de bestrating vervangen.

Lees meer over de bouwwerkzaamheden op www.winkelcentrumschalkwijk.nl.

Daarna gaat aannemer BAM starten met de bouw van een bioscoop, horeca en winkels. De bouw duurt naar verwachting 1,5  tot 2 jaar. 

Ontwikkelaar AM start eind 2018 met de bouw van twee supermarkten, winkels, een openbare parkeergarage met 600 plaatsen, 158 woningen en een nieuw marktplein.

 

Documenten

Voorlopig Ontwerp Florida- en Californiëplein

De huidige openbare ruimte (nu het parkeerterrein aan de oostkant van het winkelcentrum) wordt bebouwd. Met een combinatie van bouwblokken, supermarkten, wonen en parkeren, horeca en een bioscoop. De resterende openbare ruimte wordt ingericht als een hoogwaardig winkelgebied met marktplein.

Voorlopig ontwerp (pdf, 4 MB)

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad positief besloten over de verkoop van grond op het Floridaplein voor de ontwikkeling Schalkstad 1e fase.
Bekijk de stukken  (onder agendapunt 8)

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.