Centrum Schalkwijk

Centrum Schalkwijk vernieuwt. Het winkelcentrum Schalkwijk, gebouwd in de jaren zeventig van de 20e eeuw, wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. In een unieke samenwerking tussen de gemeente en vereniging van eigenaren wordt gewerkt aan toevoeging van functies als wonen, werken en uitgaan. Schalkwijk krijgt met deze ontwikkelingen een levendig multifunctioneel stadshart.

Direct online reageren U kunt tot en met donderdag 14 september 2020 reageren

Actueel

De ontwikkeling voorziet in de realisatie van een overdekte markthal bij het winkelcentrum Schalkwijk (Californiëplein). De realisatie van de markthal draagt bij aan de vernieuwing en transformatie van het (bestaande) winkelcentrum. De markthal wordt ingericht als een hal met een open structuur met horecastandplaatsen en een versmarkt. De loopstructuur krijgt de vorm van een markt en de hal zelf krijgt een open en transparante constructie. Het omliggende terrein zal worden ingericht als openbaar gebied met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie met ruimte voor onder meer terrassen.

Om de realisatie van de markthal mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening. Dit ontwerp ligt ter inzage, zodat iedereen daarop een zienswijze kan indienen tot en met donderdag 14 september 2020.

Inspraak

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 3 augustus 2020 tot en met donderdag 14 september 2020 ter inzage.

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl (vanaf 3 augustus)
  • de besluitenlijst van BenW van 7 juli 2020 (besluitpunt 8)
  • in de publiekshal, Zijlvest 39 in Haarlem. De gemeente werkt alleen op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 9.00 en 20.00 uur. U kunt een afspraak maken door te bellen naar telefoonnummer 14 023.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zienswijzen naar voren brengen over het ontwerpbestemmingsplan. Reageren kan op de volgende manieren:

  • via het online inspraakformulier
  • via de e-mail bestemmingsplannen@haarlem.nl
  • per brief. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. de heer K. Mahi. Uw zienswijze moet voorzien zijn van uw naam, adres, datum en de naam van het ontwerpbesluit.
  • via een afspraak met de behandelend ambtenaar. Neem voor uw mondelinge zienswijze telefonisch contact op met de behandelend ambtenaar, tel. 023 511 5601 (bij geen gehoor tel. 14 023).

Publicatie namen indieners

Beantwoording van de zienswijzen wordt als onderdeel van het besluit online gepubliceerd, inclusief de namen van de indieners. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam, vermeld dit dan bij het indienen van uw zienswijze.

Planning

Na afloop van de termijn voor de terinzagelegging worden alle zienswijzen verwerkt. Als de zienswijzen daartoe aanleiding geven wordt het bestemmingsplan aangepast. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan Markthal. Dit vindt naar verwachting in oktober 2020 plaats.

Documenten

Voorlopig Ontwerp Florida- en Californiëplein

De huidige openbare ruimte (nu het parkeerterrein aan de oostkant van het winkelcentrum) wordt bebouwd. Met een combinatie van bouwblokken, supermarkten, wonen en parkeren, horeca en een bioscoop. De resterende openbare ruimte wordt ingericht als een hoogwaardig winkelgebied met marktplein.

Voorlopig ontwerp (pdf, 4 MB)

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad positief besloten over de verkoop van grond op het Floridaplein voor de ontwikkeling Schalkstad 1e fase.
Bekijk de stukken  (onder agendapunt 8)

Contact

Contactpersoon van de gemeente Haarlem is de heer K. Mahi. U kunt hem bereiken via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl