Campagnes

De gemeente Haarlem vraagt voor een aantal onderwerpen extra aandacht. Dat doet de gemeente in de vorm van campagnes.

Haarlem wordt steeds gasvrijer

In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil zelfs al in 2040 van het aardgas af. We moeten op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. De overgang naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen in huis. Om Haarlemmers bewust te maken van de energietransitie naar aardgasvrij wonen voert de gemeente de campagne 'Haarlem wordt steeds gasvrijer'.

Website haarlemgasvrijer

Wij Haarlemmers scheiden ons afval

De gemeente voert samen met Spaarnelanden campagne onder de noemer ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’. Deze campagne wil Haarlemmers bewuster laten omgaan met het scheiden van afval. Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, textiel, glas en plastic zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. De hoeveelheid huishoudelijk restafval in Haarlem is nu 286 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil dat terugbrengen naar 130 kg per inwoner per jaar. Om dit te bereiken gaat de gemeente Haarlem de komende jaren het gescheiden aanleveren van waardevolle grondstoffen zoals plastic, gft, papier, glas en textiel makkelijker maken. 

Meer informatie vindt u op www.spaarnelanden.nl/wijscheidenafval.

Samen voor elkaar

We zijn er samen voor elkaar

In Haarlem maken we met elkaar de stad: als inwoners, opvoeders, kinderen, jongeren, ouderen, ondernemers, sociaal-maatschappelijke organisaties en als gemeente.

Samen voor elkaar

Jaar van de Toegankelijkheid

De gemeente Haarlem werkt aan een toegankelijke stad. Een stad waar alle Haarlemmers mee kunnen doen. Dat is voor mensen met een beperking namelijk niet altijd vanzelfsprekend. Daarom werken we aan de fysieke toegankelijkheid, zoals het weghalen van drempels voor mensen in een rolstoel. En ook aan de sociale toegankelijkheid: hoe zorgen wij er in Haarlem voor dat mensen met een beperking een volwaardig onderdeel van de samenleving kunnen zijn?

Jaar van de Toegankelijkheid