C-District: innovatiehub in Waarderpolder

De gemeente Haarlem wil samen met bedrijven starten met het ontwikkelen van het C-district. Dit is een innovatiehub ten zuidwesten van de Waarderpolder.

Een innovatiehub is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennis- en/of onderwijsinstellingen rondom een bepaald thema. Zo’n samenwerkingsverband heeft meestal een fysieke locatie als uitvalsbasis, in dit geval het MAAK-terrein in de Waarderpolder.

Deze innovatiehub, het C-District, richt zich op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie en duurzaamheid. Die versnelling komt tot stand door kennis te delen en partijen te laten samenwerken. Gezamenlijk wordt gezocht naar innovatieve oplossingen en technologisch project (door) ontwikkeld. In het C-District wordt daarbij ook ruimte geboden aan toegankelijke proeftuinen voor het regionale bedrijfsleven.

Doel

Planning

Achtergrond

Documenten

Contact