BuurtWhatsApp-groep starten

Steeds vaker starten inwoners van Haarlem een BuurtWhatsApp groep. Een BuurtWhatsApp-groep richt zich op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk of buurt, die gemeld kunnen worden bij de politie. U kunt in uw eigen wijk een BuurtWhatsApp-groep oprichten. De gemeente ondersteunt dit initiatief met het plaatsen van borden in de wijk. Met deze borden wordt duidelijk gemaakt dat er een BuurtWhatsApp-groep actief is.

Aansluiten bij een WhatsApp-groep of zelf een groep maken

Aansluiten bij groep

Op www.wabp.nl ziet u of uw buurt al een BuurtWhatsApp-groep heeft. U kunt zich dan aansluiten als lid.

Nieuwe groep maken

Als er in uw buurt geen actieve groep is, dan kunt u zelf een groep starten. U kunt deze groep registeren op www.wabp.nl en de groep onder de aandacht brengen van uw buurtbewoners met de voorbeeldbrief hieronder.

Voorbeeldbrief BuurtWhatsApp-groep

Tips voor de beheerder

  • Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij raden het aan een minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen.
  • Deelnemers moeten wonen in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. In een BuurtWhatsApp-groep kunnen maximaal 256 personen.
  • Afhankelijk van de grootte van uw wijk of buurt is het verstandig vooraf een omtrek te bepalen. Laat eventueel een beheerder van een BuurtWhatsApp uit een andere wijk deelnemen zodat hij of zij informatie tussen groepen kan uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw BuurtWhatsApp nog groter!
  • Laat weten dat je er bent. Dit kan door een bord aan te vragen dat in de buurt wordt geplaatst, maar ook door het online kenbaar te maken op www.wabp.nl/.

Bord aanvragen BuurtWhatsapp-groep

Om duidelijk te maken dat in uw buurt een BuurtWhatsApp-groep is, kunt u bij de gemeente een bord aanvragen. Per groep stelt de gemeente twee borden beschikbaar. U vraagt een bord aan door een e-mail te sturen naar antwoord@haarlem.nl. U geeft uw e-mail het onderwerp Bord BuurtWhatsapp-groep. In de e-mail geeft u in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • het gebied waarin de BuurtWhatsappgroep actief is (geef straatnamen)
  • borden worden alleen geplaatst in hoofdstraten inkomend in een wijk

Links