Buitenrustbruggen

De Buitenrustbruggen verkeren in slechte staat. Daarom worden de bruggen hersteld. De ophaalbruggen worden compleet vervangen. Het metselwerk van de pijlers wordt gerenoveerd. De uiterlijke verschijning van de brug blijft gelijk.

Planning

Aannemer Dura Vermeer startte begin september 2016 met de renovatie van de Buitenrustbruggen, in opdracht van de gemeente Haarlem. Vanaf november 2016 tot en met februari 2017 wordt er telkens aan één van beide bruggen gewerkt, waardoor deze gedurende 40 dagen niet voor verkeer beschikbaar is. Van 14 november 2016 tot en met 23 december 2016 is er gewerkt aan de Noordelijke brug, stad in. Van maandag 9 januari tot en met vrijdag 17 februari 2017 wordt er aan de zuidelijke burg gewerkt.

Werkzaamheden zuidelijke brug (stad uit)

Van maandag 9 januari tot en met vrijdag 17 februari 2017 is de zuidelijke burg volledig afgesloten en gaat al het verkeer via de noordelijke brug. Tijdens de weekenden van vrijdag 13 tot en met maandag 16 januari, vrijdag 20 tot en met maandag 23 januari en vrijdag 27 tot en met 31 januari wordt de oude brug verwijderd en geldt er volledige stremming voor het vaarverkeer.

Verkeershinder en omleidingsroute

Al het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden in twee richtingen over één brug geleid. De Rustenburgerstraat wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer. Aan de zijde van de bruggen wordt de Rustenburgerlaan afgezet door middel van een bussluis. Alleen de bussen van Connexxion zullen via de Rustenburgerlaan rijden. Vanaf de zuidelijke brug komt er een verbod om linksaf te slaan naar de Schalkwijkerstraat.

Verkeershinder fietsers

Fietsers en voetgangers kunnen, via de stoep, lopend, gebruik blijven maken van de zuidelijke brug. Afstappen is noodzakelijk omdat het voetpad te smal is voor fietsers en voetgangers samen. Op de brug worden barriers geplaatst. Omleidings-/looproutes worden door middel van bebording aangegeven.

Verkeershinder autoverkeer

Het autoverkeer wordt aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de omleidingsroutes. Bekijk de routes op www.buitenrustbruggen.nl.Het autoverkeer kan géén gebruik maken van de bussluis - u loopt kans dat uw auto fors beschadigd wordt. Vanaf de zuidelijke brug komt er een verbod om linksaf te slaan naar de Schalkwijkerstraat. De omliggende woonwijken zijn bereikbaar via de Kleine Houtweg. Parkeergarage Houtplein is te bereiken via Buitenrustlaan, Kamperlaan, Paviljoenslaan, rechtsaf Dreef en rechtsaf Frederikspark.

Omleidingsroute stad in
Omleidingsroute stad uit

Verkeershinder busverkeer

De buslijnen over de Buitenrustbruggen blijven daar rijden. Gezien de te verwachte verkeershinder adviseren wij u om kort voor vertrek de website van Connexxion te raadplegen.

Stremmingen vanwege veiligheid: 3 weekenden januari

Op het moment dat de oude brug wordt verwijderd en de nieuwe wordt geplaatst zijn beide bruggen gedurende hijswerkzaamheden afgesloten i.v.m. de veiligheid. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de weekenden 13-16, 20-23 en 27-31 januari 2017 voor de zuidelijke brug. Stremmingen zijn mogelijk tussen vrijdagavond 22.00 uur t/m maandagmorgen 06.00 uur. In de planning houden we zoveel als mogelijk rekening met het verkeer en voeren we hijswerkzaamheden zoveel mogelijk in de avond en nacht uit.

Als beide bruggen zijn afgesloten wordt het verkeer omgeleid. Tijdens de stremmingen geldt een uitzondering voor nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer.

Stremmingen scheepverkeer

Tijdens de drie weekenden in januari is van vrijdagavond 22.00 uur tot maandagmorgen 6.00 uur volledige stremming voor scheepvaart.

Afstemming met andere werkzaamheden

De gemeente Haarlem heeft de regie op de bereikbaarheid van de stad voor al het verkeer. Dit betekent dat alle werkzaamheden in de buitenruimte qua planning en omleidingsroutes op elkaar worden afgestemd en de doorstroming, veiligheid en bereikbaarheid zo veel mogelijk worden gewaarborgd. Dat doet de gemeente in de bereikbaarheid coördinatiewerkgroep waarin ook de verkeerspolitie, Connexxion, de brandweer en de ambulancediensten vaste partners zijn.

In onderlinge afstemming met direct belanghebbenden en de bereikbaarheid coördinatiewerkgroep is besloten dat de werkzaamheden aan de Buitenrustbruggen van start kunnen gaan. Alle omleidingsroutes in de stad vindt op de pagina Wegwerkzaamheden.

Naar verwachting zijn beide bruggen weer te gebruiken in het voorjaar van 2017 en is de hinder achter de rug.

Achtergrondinformatie

De Buitenrustbruggen zijn in 1935 en 1964 aangelegd. De bruggen zijn een belangrijke schakel in de oost-west verbinding, zowel op lokaal als regionaal niveau. Het Spaarne is een doorgaande vaarweg voor de beroepsvaart en onderdeel van de staande mast route.
De bruggen verkeren in een slechte staat. De bruggen worden vanaf 2004 met verschillende noodherstelwerkzaamheden in werking gehouden. De theoretische restlevensduur bedraagt nog 10 jaar. De praktijk toont echter aan dat het einde van de levensduur al is bereikt. Ingrijpen is onvermijdelijk. De slechte technische staat van de Buitenrustbruggen is niet uniek. Vergelijkbare bruggen in andere gemeenten kampen met soortgelijke schadebeelden. Herstel van de Buitenrustbruggen is nodig om de veiligheid en doorstroming op het land en op het water te waarborgen.

Al in 2015 zijn er gesprekken geweest met de belangrijkste belanghebbenden. Projectbureau Witteveen en Bos heeft hier een inventarisatie van gemaakt. Lees meer op www.buitenrustbruggen.nl. Met de eisen, wensen en informatie vanuit de gesprekken met de belanghebbenden gaat aannemer Dura Vermeer aan de slag.

Contact

Tijdens de werkzaamheden is omgevingsmanager van Dura Vermeer, Richard Koenders, dagelijks tussen 7.00 uur en 17.00 uur bereikbaar via 06 ‐ 43 39 69 68 of via buitenrustbruggen@duravermeer.nl. Met vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kun u direct bij hem terecht.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.buitenrustbruggen.nl, waar u zich kunt abonneren op de digitale nieuwsbrief. Of via info@buitenrustbruggen.nl, Twitter @buitenrustbrug of de Facebookpagina.