Buitenrustbruggen

De Buitenrustbruggen verkeerden in slechte staat. Daarom zijn de bruggen hersteld. De ophaalbruggen zijn compleet vervangen. Het metselwerk van de pijlers is gerenoveerd. De uiterlijke verschijning van de brug is gelijk gebleven.

Actueel

Van september 2016 tot medio februari 2017 heeft aannemer Dura Vermeer de Buitenrustbruggen gerenoveerd, in opdracht van de gemeente Haarlem. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Achtergrondinformatie

De Buitenrustbruggen zijn in 1935 en 1964 aangelegd. De bruggen zijn een belangrijke schakel in de oost-west verbinding, zowel op lokaal als regionaal niveau. Het Spaarne is een doorgaande vaarweg voor de beroepsvaart en onderdeel van de staande mast route.
De bruggen verkeren in een slechte staat. De bruggen worden vanaf 2004 met verschillende noodherstelwerkzaamheden in werking gehouden. De theoretische restlevensduur bedraagt nog 10 jaar. De praktijk toont echter aan dat het einde van de levensduur al is bereikt. Ingrijpen is onvermijdelijk. De slechte technische staat van de Buitenrustbruggen is niet uniek. Vergelijkbare bruggen in andere gemeenten kampen met soortgelijke schadebeelden. Herstel van de Buitenrustbruggen is nodig om de veiligheid en doorstroming op het land en op het water te waarborgen.

Al in 2015 zijn er gesprekken geweest met de belangrijkste belanghebbenden. Projectbureau Witteveen en Bos heeft hier een inventarisatie van gemaakt. Lees meer op www.buitenrustbruggen.nl. Met de eisen, wensen en informatie vanuit de gesprekken met de belanghebbenden gaat aannemer Dura Vermeer aan de slag.

Contact

Voor meer informatie kunt u kijken op www.buitenrustbruggen.nl, waar u zich kunt abonneren op de digitale nieuwsbrief. Of via info@buitenrustbruggen.nl, Twitter @buitenrustbrug of de Facebookpagina.