Bruggen

Vanuit het noorden richting het zuiden vindt u op deze pagina een overzicht van de brugnummers, namen van de bruggen, openingstijden en doorvaarthoogten, breedtes en de afstand tot de volgende brug. De opgegeven hoogte geldt voor het hoogste punt van de brug. Let u dus vooral goed op bij bruggen met een boogconstructie. In Haarlem geldt de zogenaamde konvooivaart. Dat betekent dat er maar in 1 richting tegelijk opgevaren kan worden. Volg altijd de aanwijzingen van de scheepvaartmeester. Die is bereikbaar via marifoonkanaal 18.

Werkzaamheden aan de Melkbrug

Van maandag 28 september tot en met donderdag 1 oktober 2020 wordt gewerkt aan de Melkbrug. In deze periode is de brug niet te gebruiken door voetgangers en fietsers, zij worden omgeleid via de Gravestenenbrug en Langebrug.

De brug wordt in geopende stand gezet, zodat de scheepvaart door kan.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van een aantal elektronische onderdelen van de brug. Deze werken nu niet naar behoren en veroorzaken soms een storing.

Wegverkeer en bruggen

De meeste bruggen in Haarlem gaan niet open tussen 7.15 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur (de Waarderbrug is hierop een uitzondering). Zo kan het wegverkeer beter doorstromen. Toch zijn wachttijden niet altijd te voorkomen omdat Haarlem zowel een wegenknooppunt als een vaarknooppunt is.

Het streven is om bruggen maximaal 4 minuten per keer te openen. Alle schepen die liggen te wachten, mogen dan doorvaren. Het is niet mogelijk om daarbij een onderscheid te maken tussen beroepsscheepvaart en plezierscheepvaart. Dat betekent dat wegverkeer soms ook moet wachten op plezierboten.

De tijden waarop de bruggen dicht blijven voor de scheepvaart zijn niet zomaar uit te breiden. Dat komt onder meer omdat Haarlem onderdeel is van de staande mastroute: een route voor schepen die hun mast niet kunnen strijken. Deze schepen zijn afhankelijk van de openingstijden van spoorbruggen en bruggen in snelwegen, zoals de A44. Die gaan maar een paar keer per dag open. De tijden waarop de bruggen in Haarlem open gaan, zijn hierop afgestemd. De Provincie Noord-Holland bepaalt de brugbedieningstijden in Haarlem, in samenspraak met gemeenten, Rijkswaterstaat en verschillende belangenorganisaties op het gebied van water- en wegverkeer.

Bruggen van noord naar zuid

De totale vaarafstand in Haarlem, van de Waarderbrug tot de Schouwbroekerbrug, is 3.360 meter.

Brug 1: Schoterbrug
Doorvaarthoogte beweegbare deel: 6,95 meter
Doorvaarthoogte vaste deel: 6,20 meter
Breedte: 12 meter

Brug 2: Waarderbrug
Doorvaarthoogte: 2 meter
Breedte: 12,20 meter
Afstand tot volgende brug (Prinsenbrug): 1.100 meter

Brug 3: Prinsenbrug
Doorvaarthoogte: 3,15 meter in het vaste gedeelte, 3,10 meter in de hef en 2,85 meter in het basculegedeelte
Breedte: hefbrug 12,00 meter, bascule 10,80 meter
Afstand tot volgende brug (Spoorbrug): 70 meter

Spoorbrug (NS)
Doorvaarthoogte: 4,45 meter in het vaste gedeelte en 4,35 meter in het beweegbare deel
Breedte: 10,50 meter
Afstand tot volgende brug (Catharijnebrug): 450 meter

Brug 4: Catharijnebrug
Doorvaarthoogte: 2,20 meter
Breedte: 8,45 meter
Afstand tot volgende brug (Gravestenenbrug): 500 meter

Brug 5: Gravestenenbrug
Doorvaarthoogte: 3,45 meter
Breedte: 10,70 meter
Afstand tot volgende brug (Melkbrug): 220 meter

Brug 6: Melkbrug
Doorvaarthoogte: 2,00 meter
Breedte: 10,00 meter
Afstand tot volgende brug (Langebrug): 220 meter

Brug 7: Langebrug
Doorvaarthoogte: 2,20 meter
Breedte: 10,90 meter
Afstand tot volgende brug (Buitenrustbrug): 300 meter

Brug 8: Buitenrustbrug
Doorvaarthoogte: 2,40 meter in het vaste gedeelte, 2,15 meter in de opening
Breedte beweegbare gedeelte: 9,80 meter, vaste gedeelte Oost 9,35 meter, vaste gedeelte West 9,80 meter
Afstand tot volgende brug (Schouwbroekerbrug): 720 meter

Brug 9: Schouwbroekerbrug
Doorvaarthoogte: 4,30 meter in het vaste gedeelte, 4,45 meter in het beweegbare gedeelte
Breedte: 12,20 meter

Bedieningstijden bruggen

De bruggen in Haarlem hebben een maximale streefopeningstijd van 4 minuten. Het openbaar vervoer op de weg ondervindt dan zo min mogelijk last van het scheepvaartverkeer. Wacht niet te ver van een brug af. De brugwachter kan dan niet zien of u door wilt. Vaar zo ver mogelijk op tot aan de brug. Strijk zo mogelijk masten, geusjes en antennes en voorkom daarmee onnodig lange wachttijden. Als de hoogte van uw schip het toelaat, kunt u gewoon onder de brug doorvaren, op voorwaarde dat het oranje doorvaartlicht brandt.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de havendienst op 023 - 511 3310.

Brugbediening zomerseizoen (vanaf 21 mei)

Maandag t/m vrijdag

Brug 1 t/m 9: 6.00 - 7.15 uur (één doorvaart/scheepvaart vanaf noord heeft voorrang). 

Brug 2 Waarderbrug en Figeebrug: 
06.00 - 22.00 uur

Brug 1 Schoterbrug, brug 4 Catharijnebrug, brug 5 Gravenstenenbrug, brug 6 Melkbrug en brug 7 Langebrug:
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 22.00 uur

Brug 3 Prinsenbrug en brug 8 Buitenrustbrug:
09.00 - 16.30 uur
18.30 - 22.00 uur
Spoorbrug draait 2x per uur, op .19 en .49. Het vaste deel van de spoorbrug heeft een doorvaarthoogte van 4.45 meter.

Brug 9 Schouwbroekerbrug: 
08.40 - 16.30 uur 
18.10 - 22.00 uur

De stad in tot 22.00 uur. De stad uit door te melden vóór 21.00 uur bij brug 2 of 8.

Zaterdag

Alle bruggen: 8.00 - 21.00 uur.
Spoorbrug draait 2x per uur, op .19 en .49. Het vaste deel van de spoorbrug heeft een doorvaarthoogte van 4.45 meter. 

De stad in tot 21.00 uur
De stad uit door melden vóór 20.00 uur bij brug 2 of 8

Zondag en feestdagen  

Alle bruggen 8.00 - 21.00 uur.*
Spoorbrug draait 2x per uur, op .19 en .49. Het vaste deel van de spoorbrug heeft een doorvaarthoogte van 4.45 meter. 

De stad in tot 21.00 uur. De stad uit door melden vóór 20.00 uur bij brug 2 of 8.

Brugbediening winterseizoen

Maandag t/m vrijdag

Brug 1 t/m 9  6.00 - 7.15 uur (één doorvaart/scheepvaart vanaf noord heeft voorrang)

Brug 2 Waarderbrug en Figeebrug: 
06.00 - 22.00 uur

Brug 1 Schoterbrug, brug 4 Catharijnebrug, brug 5 Gravenstenenbrug, brug 6 Melkbrug en brug 7 Langebrug:
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 22.00 uur

Brug 3 Prinsenbrug en brug 8 Buitenrustbrug:
09.00 - 16.30 uur
18.30 - 22.00 uur
Spoorbrug draait 2x per uur, op .19 en .49. Het vaste deel van de spoorbrug heeft een doorvaarthoogte van 4.45 meter.

Brug 9 Schouwbroekerbrug: 
08.40 - 16.30 uur 
18.10 - 22.00 uur

De stad in tot 22.00 uur. De stad uit door te melden vóór 21.00 uur bij brug 2 of 8.

Zaterdag

Alle bruggen: 9.00 - 15.30 uur.
Spoorbrug draait 2x per uur, op .19 en .49. Het vaste deel van de spoorbrug heeft een doorvaarthoogte van 4.45 meter. 

U kunt de stad nog door als u uiterlijk 14.00 uur vóór brug 2 of 8 aanwezig bent.

Zondag en feestdagen

Geen brugbediening.

Konvooivaart

In Haarlem geldt de zogenaamde konvooivaart. Dat betekent dat er maar in 1 richting tegelijk opgevaren kan worden. De scheepvaart in Haarlem wordt geregeld door de scheepvaartmeester vanaf de Waarderbrug. De scheepvaartmeester is bereikbaar via marifoonkanaal 18. U moet zijn of haar aanwijzingen stipt opvolgen.

Blauwe Golf

Blauwe Golf

Er is 1 Blauwe Golf per vaarrichting per dag. Dit konvooi heeft voorrang op de overige vaart.

Vanaf de Kaagbrug in de A44 richting Noord

 • Maandag t/m vrijdag
  Openingstijd A44 9:39 uur, verwachte aankomsttijd/openingstijd A9 14.15 uur
 • Weekend en feestdagen
  Openingstijd A44 8:39 uur, verwachte aankomsttijd/openingstijd A9 13.15 uur

Vanaf de brug over zijkanaal C in de A9 richting Zuid

 • Maandag t/m vrijdag
  Openingstijd A9 10:30 uur, verwachte aankomsttijd/openingstijd A44 15.09 uur
 • Weekend en feestdagen
  Openingstijd A9 9:30 uur, verwachte aankomsttijd/openingstijd A44 14.09 uur

Gebruik marifoonkanaal 18

Veel jachtschippers hebben tegenwoordig een marifoon. Een paar richtlijnen:

 • Roep aan met 'Havendienst Haarlem'
 • Meldt u aan met uw naam en locatie van het schip, bijvoorbeeld het nummer van de brug waar u voor ligt
 • Laat duidelijk weten welke richting u op wilt en of de brug voor u geopend dient te worden. Als u zich in een konvooi bevindt (dus met meerdere schepen of jachten), hoeft niet iedereen zich te melden. Blijf wel uitluisteren
 • Een vlotte doorvaart is belangrijk
 • De maximumsnelheid is 6 kilometer per uur.