Bruggen

Vanuit het noorden richting het zuiden vindt u op deze pagina een overzicht van de brugnummers, namen van de bruggen, openingstijden en doorvaarthoogten, breedtes en de afstand tot de volgende brug. De opgegeven hoogte geldt voor het hoogste punt van de brug. Let u dus vooral goed op bij bruggen met een boogconstructie. In Haarlem geldt de zogenaamde konvooivaart. Dat betekent dat er maar in 1 richting tegelijk opgevaren kan worden. Volg altijd de aanwijzingen van de scheepvaartmeester. Die is bereikbaar via marifoonkanaal 18.

Wegverkeer en bruggen

De meeste bruggen in Haarlem gaan niet open tussen 7.15 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur (de Waarderbrug is hierop een uitzondering). Zo kan het wegverkeer beter doorstromen. Toch zijn wachttijden niet altijd te voorkomen omdat Haarlem zowel een wegenknooppunt als een vaarknooppunt is.

Het streven is om bruggen maximaal 4 minuten per keer te openen. Alle schepen die liggen te wachten, mogen dan doorvaren. Het is niet mogelijk om daarbij een onderscheid te maken tussen beroepsscheepvaart en plezierscheepvaart. Dat betekent dat wegverkeer soms ook moet wachten op plezierboten.

De tijden waarop de bruggen dicht blijven voor de scheepvaart zijn niet zomaar uit te breiden. Dat komt onder meer omdat Haarlem onderdeel is van de staande mastroute: een route voor schepen die hun mast niet kunnen strijken. Deze schepen zijn afhankelijk van de openingstijden van spoorbruggen en bruggen in snelwegen, zoals de A44. Die gaan maar een paar keer per dag open. De tijden waarop de bruggen in Haarlem open gaan, zijn hierop afgestemd. De Provincie Noord-Holland bepaalt de brugbedieningstijden in Haarlem, in samenspraak met gemeenten, Rijkswaterstaat en verschillende belangenorganisaties op het gebied van water- en wegverkeer.

Bruggen van noord naar zuid

De totale vaarafstand in Haarlem, van de Waarderbrug tot de Schouwbroekerbrug, is 3.360 meter.

Brug 1: Schoterbrug
Doorvaarthoogte beweegbare deel: 6,95 meter
Doorvaarthoogte vaste deel: 6,20 meter
Breedte: 12 meter

Brug 2: Waarderbrug
Doorvaarthoogte: 2 meter
Breedte: 12,20 meter
Afstand tot volgende brug (Prinsenbrug): 1.100 meter

Brug 3: Prinsenbrug
Doorvaarthoogte: 3,15 meter in het vaste gedeelte, 3,10 meter in de hef en 2,85 meter in het basculegedeelte
Breedte: hefbrug 12,00 meter, bascule 10,80 meter
Afstand tot volgende brug (Spoorbrug): 70 meter

Spoorbrug (NS)
Doorvaarthoogte: 4,45 meter in het vaste gedeelte en 4,35 meter in het beweegbare deel
Breedte: 10,50 meter
Afstand tot volgende brug (Catharijnebrug): 450 meter

Brug 4: Catharijnebrug
Doorvaarthoogte: 2,20 meter
Breedte: 8,45 meter
Afstand tot volgende brug (Gravestenenbrug): 500 meter

Brug 5: Gravestenenbrug
Doorvaarthoogte: 3,45 meter
Breedte: 10,70 meter
Afstand tot volgende brug (Melkbrug): 220 meter

Brug 6: Melkbrug
Doorvaarthoogte: 2,00 meter
Breedte: 10,00 meter
Afstand tot volgende brug (Langebrug): 220 meter

Brug 7: Langebrug
Doorvaarthoogte: 2,20 meter
Breedte: 10,90 meter
Afstand tot volgende brug (Buitenrustbrug): 300 meter

Brug 8: Buitenrustbrug
Doorvaarthoogte: 2,40 meter in het vaste gedeelte, 2,15 meter in de opening
Breedte beweegbare gedeelte: 9,80 meter, vaste gedeelte Oost 9,35 meter, vaste gedeelte West 9,80 meter
Afstand tot volgende brug (Schouwbroekerbrug): 720 meter

Brug 9: Schouwbroekerbrug
Doorvaarthoogte: 4,30 meter in het vaste gedeelte, 4,45 meter in het beweegbare gedeelte
Breedte: 12,20 meter

Bedieningstijden bruggen (bedieningstijden zomerseizoen uitgesteld)

Brugbedieningstijden zomerseizoen uitgesteld

De brugbedieningstijden voor het zomerseizoen zijn uitgesteld in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de bedieningstijden van het winterseizoen nog gelden. Het is nog niet bekend wanneer de tijden van het zomerseizoen ingaan. De brugbedieningstijden van het winterseizoen vindt u hieronder. 

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de havendienst op 023 - 531 0904 of 023 - 511 5141.

De bruggen in Haarlem hebben een maximale streefopeningstijd van 4 minuten. Het openbaar vervoer op de weg ondervindt dan zo min mogelijk last van het scheepvaartverkeer. Wacht niet te ver van een brug af. De brugwachter kan dan niet zien of u door wilt. Vaar zo ver mogelijk op tot aan de brug. Strijk zo mogelijk masten, geusjes en antennes en voorkom daarmee onnodig lange wachttijden. Als de hoogte van uw schip het toelaat, kunt u gewoon onder de brug doorvaren, op voorwaarde dat het oranje doorvaartlicht brandt.

Brugbediening zomerseizoen (1 april t/m 27 oktober)

Let op: in de bouwvakperiode van de regio Noord (29 juli  tot en met 18 augustus 2019) vervalt op werkdagen de ochtendopening van 6.00 - 7.15 uur. De Waarderbrug draait vanaf 8.00 uur.

Maandag t/m vrijdag

Brug 1 t/m 9  6.00 - 7.15 uur één doorvaart/scheepvaar vanaf noord heeft voorrang
Spoorbrug nodig? Onderdoorvaart vaste deel 4,45 m, openingstijd 6.19 - 6.49 uur

Brug 2 Waarderbrug: 6.00 - 22.00 uur
De stad in tot 22.00 uur
De stad uit door melden vóór 21.00 uur bij brug 2 of 8

Brug 9 Schouwbroekerbrug: 8.40 - 16.00 uur en 17.40 - 22.00 uur
De stad in tot 22.00 uur
De stad uit door melden vóór 21.00 uur bij brug 2 of 8

Alle andere bruggen:
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 22.00 uur
De stad in tot 22.00 uur
De stad uit door melden vóór 21.00 uur bij brug 2 of 8

Zaterdag

Alle bruggen: 8.00 - 21.00 uur.
De stad in tot 21.00 uur
De stad uit door melden vóór 20.00 uur bij brug 2 of 8

Zondag en feestdagen  

Alle bruggen 8.00 - 21.00 uur.*
De stad in tot 21.00 uur
De stad uit door melden vóór 20.00 uur bij brug 2 of 8

Brugbediening winterseizoen (28 oktober 2019 t/m 29 maart 2020) 

Maandag t/m vrijdag

Brug 1 t/m 9  6.00 - 7.15 uur één doorvaart/beroepsvaart, vanaf noord heeft voorrang.

Spoorbrug nodig? Onderdoorvaart vaste deel 4,45 m, openingstijd 6.19 - 6.25 uur.

Brug 2 Waarderbrug: 6.00 - 22.00 uur
U kunt om 21.00 uur nog de stad door, wanneer u uiterlijk 21.00 uur vóór brug 2 of 8 aanwezig bent.

Brug 9 Schouwbroekerbrug: 8.40 - 16.00 en 17.40 - 22.00 uur 
U kunt om 21.00 uur nog de stad door, wanneer u uiterlijk 21.00 uur vóór brug 2 of 8 aanwezig bent.

Alle andere bruggen, ook Spaarnespoorbrug; deze wordt bediend op aanvraag. 
09.00 - 16.00 uur
18.00 - 22:00 uur
U kunt om 21.00 uur nog de stad door, wanneer u uiterlijk 21.00 uur vóór brug 2 of 8 aanwezig bent.

Zaterdag

Alle bruggen: 9.00 - 15.30 uur.
U kunt om 14.00 uur nog de stad door, wanneer u uiterlijk 14.00 uur vóór brug 2 of 8 aanwezig bent.

Zondag en feestdagen

Geen brugbediening.

Konvooivaart

In Haarlem geldt de zogenaamde konvooivaart. Dat betekent dat er maar in 1 richting tegelijk opgevaren kan worden. De scheepvaart in Haarlem wordt geregeld door de scheepvaartmeester vanaf de Waarderbrug. De scheepvaartmeester is bereikbaar via marifoonkanaal 18. U moet zijn of haar aanwijzingen stipt opvolgen.

Blauwe Golf

Blauwe Golf

Er is 1 Blauwe Golf per vaarrichting per dag. Dit konvooi heeft voorrang op de overige vaart.

Vanaf de Kaagbrug in de A44 richting Noord

 • Maandag t/m vrijdag
  Openingstijd A44 9:39 uur, verwachte aankomsttijd/openingstijd A9 14.15 uur
 • Weekend en feestdagen
  Openingstijd A44 8:39 uur, verwachte aankomsttijd/openingstijd A9 13.15 uur

Vanaf de brug over zijkanaal C in de A9 richting Zuid

 • Maandag t/m vrijdag
  Openingstijd A9 10:30 uur, verwachte aankomsttijd/openingstijd A44 15.09 uur
 • Weekend en feestdagen
  Openingstijd A9 9:30 uur, verwachte aankomsttijd/openingstijd A44 14.09 uur

Gebruik marifoonkanaal 18

Veel jachtschippers hebben tegenwoordig een marifoon. Een paar richtlijnen:

 • Roep aan met 'Havendienst Haarlem'
 • Meldt u aan met uw naam en locatie van het schip, bijvoorbeeld het nummer van de brug waar u voor ligt
 • Laat duidelijk weten welke richting u op wilt en of de brug voor u geopend dient te worden. Als u zich in een konvooi bevindt (dus met meerdere schepen of jachten), hoeft niet iedereen zich te melden. Blijf wel uitluisteren
 • Een vlotte doorvaart is belangrijk
 • De maximumsnelheid is 6 kilometer per uur.