Briefadres aanvragen

Heeft u tijdelijk geen vast woonadres? Dan bent u verplicht een briefadres aan te vragen. Het adres dat u opgeeft, moet bekend zijn in de Basisregistratie personen. U kunt niet worden ingeschreven op een postbusnummer of leeg adres. De hoofdbewoner van het adres moet schriftelijk toestemming geven en ervoor zorgen dat uw post u bereikt. U blijft zo bereikbaar voor officiële instanties. Om een paspoort, rijbewijs of uitkering aan te kunnen vragen, moet u ingeschreven staan. Een briefadres is tijdelijk. Na 6 maanden bekijkt de gemeente opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres. U vraagt een briefadres persoonlijk aan in de publiekshal. Kunt u zelf niet voor een briefadres zorgen? U kunt dan terecht bij de Brede Centrale Toegang (BCT). Lees hierover meer onder het kopje 'BCT: hulp bij de aanvraag'.

Onder het kopje Meenemen naar de publiekshal vindt u het aanvraagformulier Briefadres. Vul dit in voordat u naar uw afspraak komt.

De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal. Houdt rekening met wachttijden als u tussen 9.00 en 11.00 uur naar de publiekshal komt.

Afspraak maken

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een briefadres als u:

  • dakloos of thuisloos bent
  • in een instelling verblijft
  • in een vaartuig of voertuig woont
  • korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft.

Onderzoek door gemeente

De gemeente onderzoekt of u echt geen woonadres hebt. U moet daarom op het aanvraagformulier aangeven waarom u een briefadres aanvraagt. Soms moet u aanvullende informatie geven. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt u ingeschreven op het briefadres. Na 6 maanden bekijkt de gemeente opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.

Wanneer kunt u een briefadres aanvragen? (Rijksoverheid.nl)

Meenemen naar de publiekshal

U vraagt een briefadres persoonlijk aan in de publiekshal, samen met de hoofdbewoner.

U neemt mee:

  • het vooraf ingevulde formulier Aanvragen briefadres
  • schriftelijke toestemming met handtekening van de hoofdbewoner als deze niet meekomt
  • uw geldige identiteitsbewijs en een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner 

Geen briefadres bij verblijf buitenland

Vertrekt u voor minstens 8 maanden naar het buitenland? Dan kunt u geen briefadres krijgen. U moet zich dan laten uitschrijven bij de gemeente.

Verhuizing naar het buitenland

BCT: hulp bij de aanvraag

Kunt u zelf niet voor een briefadres zorgen? Ga dan naar de Brede Centrale Toegang (BCT) aan de Wilhelminastraat 10 voor een briefadres. Het BCT-loket is op werkdagen open van 9.00 tot 12.00 uur. Lees voor meer informatie de pagina opvang dak- en thuislozen en de website van BCT.