Brandveiligheidsvergunning

Beheert u een bedrijf of instelling, of bent u van plan een bedrijf of instelling op te richten? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig voor brandveilig gebruik. Deze vergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket

Voorwaarden

U moet een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen als u in een bouwwerk aan meer dan 10 personen het volgende aanbiedt:

 • bedrijfsmatig nachtverblijf (zoals in hotels en pensions)
 • nachtverblijf als verzorging (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen)
 • dagverblijf aan kinderen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven)
 • dagverblijf aan mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap.

U moet ook een omgevingsvergunning aanvragen als u bovenstaande aanbiedt in delen van een bouwwerk, die zijn ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt.

Als het gebruik van het bouwwerk volgens de gemeente brandveilig is, krijgt u een omgevingsvergunning. In deze vergunning staan de voorschriften voor brandveilig gebruik, zoals:

 • maximaal aantal toegestane personen
 • inrichting van de vluchtwegen
 • brandveiligheidsmaatregelen.

Bouwwerk moet altijd voldoen aan brandveiligheidseisen

De standaardvoorschriften voor brandveiligheid zijn altijd van toepassing, ook als er geen vergunnings- of meldingsplicht is. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De voorschriften gaan over onderhoud aan brandveiligheidsvoorzieningen, inrichting van vluchtwegen en de afwerking of aankleding. Deze eisen zijn bedoeld om brand te voorkomen en om de gevolgen te beperken als er toch brand uitbreekt.

Bouwbesluit 2012 (Rijksoverheid.nl)

Kosten

De kosten voor de 'omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik gebouwen' zijn afhankelijk van het aantal vierkante meters (m2) van het gebouw.

De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

De kosten worden berekend nadat over de aanvraag is beslist.

Oppervlakte Kosten
tot 500 m2 € 612
van 501 m2 tot 5.000 m2 € 1.226
meer dan 5.000 m2 € 3.679

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen 
 • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
 • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt u automatisch de vergunning. Dit heet een 'vergunning van rechtswege'
 • Het besluit komt op de pagina Mededelingen. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Mededelingen

Beslistermijn complexe aanvragen: 26 weken

Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is 26 weken. De tijd die u nodig heeft om op verzoek van de gemeente de aanvraag nog aan te vullen, wordt daarbij opgeteld. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Bij deze aanvragen kunt u geen 'vergunning van rechtswege' krijgen.

Bezwaar

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

Via het Omgevingsloket kunt nagaan of u meerdere vergunningen nodig heeft.U kunt de verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u de vergunningen apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures en kunnen belanghebbenden bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer tijd en geld kosten.

Sommige vergunningsaanvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiervoor kunt u wel een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer wilt weten.

Vergunning overschrijven

Bij de verkoop van uw woning of bedrijf kunt u een vergunning (die nog niet is uitgevoerd) laten overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar.

Een vergunning overschrijven kan als:

 • de plannen en werkzaamheden door de nieuwe eigenaar worden uitgevoerd zoals ze in de vergunning staan beschreven
 • de plannen en werkzaamheden nog steeds voldoen aan de in de vergunning gestelde eisen.

U dient een schriftelijk verzoek in om de vergunning over te schrijven.

Heeft de nieuwe eigenaar andere plannen dan die in de vergunning staan, dan is een nieuwe vergunning nodig.

Het aanvragen van het overschrijven van een vergunning kost € 105,67.

Aanvraagformulier overschrijven vergunning (pdf)