Bramelpad groot onderhoud

Het Bramelpad is toe aan groot onderhoud. Vanaf het Lintumpad tot aan de Aarwinkelweg worden zowel het voetpad als het fietspad aangepakt. Het project wordt in 2020 uitgevoerd en opgeleverd.

Actueel

Het fietspad heeft last van wortelopdruk en moet worden vernieuwd. Het fietspad krijgt een andere bovenlaag, een soort platen (Easypath). De platen zorgen ervoor dat de boomwortels de verharding niet kapot kunnen drukken en zijn makkelijk om over te fietsen. Het voetpad wordt weer netjes gemaakt met behulp van de bestaande materialen.
Zowel het voetpad als het fietspad wordt smaller. De ruimte die vrijkomt voegen we toe aan het groen; we zaaien het in met een grasmengsel met bloemen. Het verminderen van asfalt en stenen is goed om de heviger wordende regenbuien op te vangen en om hittestress te verminderen. Hittestress wil zeggen dat de temperaturen steeds hoger worden doordat zonlicht weerkaatst op de stenen. Daarnaast houden stenen hitte ook lang vast.

Door de werkzaamheden aan het Bramelpad moeten de fietsers afstappen en hun weg vervolgen via het voetpad. De aannemer plaatst hiervoor borden.

Firma Compeer voert het werk voor ons uit.

Planning

De uitvoering van het werk start op dinsdag 15 september 2020 en is gereed op 9 oktober 2020.

Contact

De procesmanager van de gemeente Haarlem is mevrouw S. Vermeulen. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar projecten@haarlem.nl.