Bouwkundig splitsen woonruimte

Verbouwt u een woonruimte tot meerdere zelfstandige appartementen? Dan heet dit woningvormen. Bouwt u als eigenaar een zelfstandige woonruimte om tot meerdere onzelfstandige woonruimten (kamerverhuur)? Dan noemen we dit omzetten. In bepaalde vooroorlogse buurten heeft u, op grond van de Huisvestingsverordening, sinds 1 mei 2019 een vergunning voor woningvormen en omzetten nodig. Naast deze vergunning heeft u waarschijnlijk ook een andere vergunning nodig. Denk aan een bouwvergunning of een ontheffing van het bestemmingsplan. Wilt u de zelfstandige appartementen verkopen? Dan heeft u ook een vergunning voor kadastraal splitsen nodig. 

Omzetten of woningvormen aanvragen U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig

Gebied 1: vergunning wordt niet verleend voor omzetten en woningvormen -  lijst en kaart

Gebied 2: Vergunning kan worden verleend (onder voorwaarden)

Voorwaarden voor omzetten

Voorwaarden woningvormen

Kosten

Meesturen

Afhandelingstermijn

Veelgestelde vragen

Links