Bouwaanvraag bekijken

Door het coronavirus kunnen bouwaanvragen alleen worden opgevraagd via het e-mailadres bedrijven-omgeving@haarlem.nl. Dit geldt ook voor verleende vergunningen.

Het opvragen van verleende vergunningen kost geld. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Kosten.

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op de pagina Mededelingen. Bezwaar indienen kan tot 6 weken nadat een vergunning is verleend.

Mededelingen

Zienswijze en inspraak

Kosten aanvragen verleende vergunningen