Bouwaanvraag bekijken

Door het coronavirus kunnen bouwaanvragen alleen worden opgevraagd via het e-mailadres bedrijven-omgeving@haarlem.nl. Dit geldt ook voor verleende vergunningen.

Het opvragen van verleende vergunningen kost geld. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Kosten.

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op de pagina Mededelingen. Bezwaar indienen kan tot 6 weken nadat een vergunning is verleend.

Mededelingen

Zienswijze en inspraak

Omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure worden 6 weken ter visie gelegd. U heeft dan 6 weken de tijd om een reactie op de vergunning te geven. In die 6 weken kunt u uw zienswijze of uw inspraakreactie indienen. U kunt alle ter visie stukken opvragen via het e-mailadres bedrijven-omgeving@haarlem.nl.
Bij een uitgebreide procedure is ook een ontheffing van het bestemmingsplan nodig. Laat u door de gemeente informeren. U kunt hiervoor bellen naar het telefoonnummer 14 023.

De gemeente Haarlem publiceert alle aanvragen die ter visie liggen op de pagina Mededelingen. Ook leest u hier onder andere de omschrijving van de aanvraag, hoe lang de aanvraag ter visie ligt en welke inspraakmogelijkheden er zijn. 

Mededelingen

Kosten aanvragen verleende vergunningen

Het opvragen van een verleende vergunning kost € 12,40 per vergunning. De rekening sturen we u, tegelijk met de door u opgevraagde documenten, per e-mail toe. In de mail wordt uitgelegd hoe u de rekening kunt betalen.