Botulisme

Als het lange tijd warm weer is, kan er botulisme (vergiftiging) voorkomen. Botulisme komt vooral voor in ondiep water zonder waterplanten. Het gif van de botulismebacterie kan de spieren van vissen en watervogels verlammen. Dode dieren zijn een bron van besmetting. Vermijdt u daarom contact met dode dieren en het water waarin zij drijven. Dit geldt ook voor uw hond of andere huisdieren. Ziet u dode watervogels of vissen in het water? Meldt dit telefonisch bij Spaarnelanden via 023 751 7200.