Botulisme

Als het lange tijd warm weer is, kan er botulisme voorkomen. Botulisme komt vooral voor in ondiep water zonder waterplanten. Het gif van de botulismebacterie kan de spieren van vissen en watervogels verlammen. Kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting. Vermijdt u daarom contact met dode dieren en het water waarin zij drijven. Dit geldt ook voor uw hond of andere huisdieren. Ziet u dode watervogels of vissen in het water? Meldt dit telefonisch bij Spaarnelanden via 023 751 7200.

Melden van dode vogels of vissen

Ziet u dode watervogels of vissen? Dit kunt u melden tijdens kantooruren bij Spaarnelanden via het telefoonnummer 023 751 7200. De dieren worden dan binnen 24 uur verwijderd. Ruim de dode dieren niet zelf op. Kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting.

Officiële zwemwateren

Tijdens het zwemwaterseizoen van 1 mei tot 1 oktober onderzoekt de provincie regelmatig de officiële zwemwateren op gezondheidsrisico's.

Zwemwater (Zwemwater.nl)