Bomen in Schalkwijk

Een groot deel van de bomen in Schalkwijk, zoals populieren en wilgen, is geplant bij de aanleg van het stadsdeel. Het zijn snelle groeiers, waardoor sommige bomen nu gevaarlijk zijn of veel overlast geven. Vervanging van deze bomen is nodig. De gemeente plant bomen die langer mee gaan terug. Samen met bewoners en betrokken professionals is hiervoor een verbeterplan opgesteld.

Actueel

Stemronde boomsoorten in Schalkwijk

Participatie

Planning

Documenten

Projectpartners

Achtergrond

Contact