Bomen in Schalkwijk

Een groot deel van de bomen in Schalkwijk zoals populieren en wilgen zijn geplant bij de aanleg van het stadsdeel. Het zijn snelle groeiers, maar deze bomen zijn nu aan het eind van hun levensduur gekomen. Ook zijn er in Schalkwijk bomen met een verminderde conditie en bomen die overlast veroorzaken. Samen met bewoners en  betrokken professionals is een verbeterplan opgesteld.

Participatie

Een groep ingelote bewoners uit de wijk, de 'Schalkwijk 100', heeft in 2017 een bewonersadvies opgesteld en overhandigd aan de gemeente. Deze bewoners hebben in mei 2018 opnieuw een burgeradvies uitgebracht over het wensbeeld. Ook de wijkraden en belangengroepen deden mee.

Vervolg inspraak en meedoen

Als het krediet is vrijgegeven en het Plan van Aanpak vastgesteld, wordt verder ingegaan op buurten en straten. De direct omwonenden en direct belanghebbenden worden dan gevraagd om mee te doen. Op het moment dat er een ontwerp is voor een aanpassing in de openbare buitenruimte volgt het gebruikelijke inspraakproces. Zover is het nu nog niet.

Planning

  • najaar 2018: vaststellen Plan van Aanpak en vrijgeven krediet
  • vanaf winter 2018: verdere beoordeling bomen in buurten en straten
  • vanaf 2019: start uitvoering van de maatregelen. Bomen die overlast geven hebben hierbij voorrang. Dit geldt ook voor bomen met risico op afbrekende takken.

Documenten

Projectpartners

Voor dit project werkt de gemeente samen met:

  • Spaarnelanden nv
  • Antea Group
  • Stadsgesprekken
  • Groenadvies Amsterdam bv
  • Croonenburo 5

Achtergrond

Schalkwijk is ruim 50 jaar oud. Bij de bouw van de wijk is ervoor gekozen een groot aantal snelgroeiende bomen te planten. Een deel van deze bomen gaat na 30 tot 40 jaar steeds meer gebreken vertonen. Bij het planten van de bomen was het al de bedoeling om deze in de toekomst te vervangen door ‘blijvers’: langzamer groeiende, duurzame boomsoorten. Ook staan in Schalkwijk ruim 1800 essen waarvan een groot deel gevoelig is voor essentaksterfte.

Om de kwaliteit van de bomen te verbeteren is het nodig om een groot deel te vervangen. Dit moet stapsgewijs gebeuren om te voorkomen dat het gebied kaal wordt. In de 1e fase in dit proces is een inventarisatie en burgeradvies gemaakt. Nu wordt een Plan van Aanpak vastgesteld. Het doel van het vervangen van de bomen is een duurzaam bomenbestand voor een blijvend groene wijk met gezonde, veilige en verschillende bomen. Een ander doel is het verhogen van de tevredenheid van de inwoners van Schalkwijk over de bomen in de wijk.

Contact

Vragen over Bomen in Schalkwijk kunt u stellen aan procesmanager voor de gemeente Haarlem de heer P. Vetter. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via bomeninschalkwijk@haarlem.nl.