Bomen in Schalkwijk

Een groot deel van de bomen in Schalkwijk zoals populieren en wilgen is geplant bij de aanleg van het stadsdeel. Het zijn snelle groeiers, waardoor sommige bomen nu gevaarlijk zijn of veel overlast geven. Vervanging van deze bomen is nodig. De gemeente plant bomen die langer mee gaan terug. Samen met bewoners en betrokken professionals is hiervoor een verbeterplan opgesteld.

Actueel

Een bomendeskundige heeft in 2019 de bomen onderzocht en geadviseerd welke bomen vervangen moesten worden. De bomen zijn gemarkeerd met een roze stip. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om deze bomen opnieuw te laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige. De bomen die acuut gevaar vormden, konden worden gekapt via een aanvraag voor noodkap. Daarnaast heeft de gemeenteraad verzocht alvast te starten met het aanplanten van nieuwe bomen. Daarom zijn in het voorjaar van 2020 8 bomen geplant in de middenberm van het zuidelijke deel van de Amerikaweg. Hiermee is de hoofd-bomen structuur op deze locatie versterkt. 

In februari 2020 is de herbeoordeling van de wilgen en populieren afgerond. Dit leverde het advies op om 46 gevaarlijke en overlastgevende bomen te kappen. Deze kapwerkzaamheden zijn uitgevoerd in april. De overige bomen met een roze stip zijn gesnoeid om overlast en gevaarlijke situaties weg te nemen. De gemeente vervangt de 46 gekapte bomen door duurzame bomen. Ook plant de gemeente extra bomen. In totaal worden dit najaar 90 bomen geplant.

Door de vertragende werking van de Corona-maatregelen was het niet mogelijk alle 90 bomen dit voorjaar te planten. Het kap- en plantseizoen loopt van november tot en met april. Daarom worden de 90 bomen aangeplant in het najaar van 2020.

Participatie

Een groep ingelote bewoners uit de wijk, de 'Schalkwijk 100', heeft in 2017 een bewonersadvies opgesteld en overhandigd aan de gemeente. Deze bewoners hebben in mei 2018 opnieuw een burgeradvies uitgebracht over het wensbeeld. Ook de wijkraden en belangengroepen deden mee. Bewoners, wijkraden en andere stakeholders blijven betrokken bij de uitvoering. In 2020 wordt hiervoor een klankbordgroep opgericht.

Bewoners in een straal van 100 meter kunnen meebepalen welke boom er komt in hun straat. Het gaat hierbij om 19 herplantlocaties. De bewoners kunnen kiezen uit 3 boomsoorten. De belanghebbenden ontvangen een ansichtkaart in de brievenbus met een unieke code om te stemmen via een online platform. Stemmen kan tot en met 8 juli. 

Planning

 • Najaar 2018: vaststellen Plan van Aanpak en vrijgeven krediet
 • Vanaf winter 2018: verdere beoordeling wilgen en populieren in buurten en straten van Schalkwijk
 • 2019: afronden beoordeling wilgen en populieren in Schalkwijk
 • Februari 2020: herkeuring overlastgevende populieren en wilgen afgerond 
 • April 2020: kap 46 wilgen en populieren en snoei 50 wilgen en populieren
 • April 2020: aanplant 8 bomen Amerikaweg
 • Mei 2020 - oktober 2020: afronden inventarisatie alle bomen in Boerhaavewijk en Meerwijk
 • november en december 2020: aanplant 90 vervangende en extra bomen

Documenten

Overzichtskaarten:

Projectpartners

Voor dit project werkt de gemeente samen met:

 • Spaarnelanden nv
 • Antea Group
 • Stadsgesprekken
 • Groenadvies Amsterdam bv
 • Croonenburo 5
 • Oosterhof Holman
 • Prohold bv

Achtergrond

Schalkwijk is ruim 50 jaar oud. Bij de bouw van de wijk is ervoor gekozen een groot aantal snelgroeiende bomen te planten. Een deel van deze bomen vertoont na 30 tot 40 jaar steeds meer gebreken. Bij het planten van de bomen was het al de bedoeling om deze in de toekomst te vervangen door ‘blijvers’: langzamer groeiende, duurzame boomsoorten. Ook staan in Schalkwijk ruim 1800 essen waarvan een groot deel gevoelig is voor essentaksterfte.

Om de kwaliteit van de bomen te verbeteren is het nodig om een groot deel te vervangen. Dit moet stapsgewijs gebeuren om te voorkomen dat het gebied kaal wordt. Het doel van het vervangen van de bomen is het aanmaken van een duurzaam bomenbestand voor een blijvend groene wijk met gezonde, veilige en verschillende bomen. Een ander doel is het verhogen van de tevredenheid van de inwoners van Schalkwijk over de bomen in de wijk. In de 1e fase in dit proces is een inventarisatie en burgeradvies gemaakt.

Contact

Vragen over Bomen in Schalkwijk kunt u stellen aan procesmanager voor de gemeente Haarlem, de heer J. Braakman. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via bomeninschalkwijk@haarlem.nl.