Boerhaavewijk

In de noordwesthoek van Schalkwijk ligt Boerhaavewijk, een typische jaren '60 wijk. Flats bepalen het straatbeeld. 6 van de 10 woningen behoren tot de sociale huursector. Boerhaavewijk heeft 6.600 inwoners. Daarnaast is er relatief veel bedrijvigheid. Grote vestigingen zijn Hotel Haarlem, Spaarne Gasthuis, Haarlem College en Rijkswaterstaat. In deze wijk bevinden zich ook het Boerhaavebad en een brandweerkazerne.

Buurten in Boerhaavewijk

  • Boerhaavevaart
  • Geleerdenbuurt
  • Geneesherenbuurt
  • Poelpolder-Noord
  • Professorenbuurt
  • Romolenpolder-Oost

Overzichtskaarten wijken en buurten Haarlem

Overzichtskaart wijken van Haarlem 2016
Overzichtskaart buurten van Haarlem 2016

Haarlem in cijfers

Haarlem in cijfers

Bij Haarlem in cijfers vindt u onder Gebiedsindeling de gegevens over de wijken en buurten.

Cijfers wijken en buurten