Bodeminformatie voor nutsbedrijven en onderzoeksbureaus

Als onderzoeksbureau of kabel- en leidingbedrijf heeft u de juiste bodeminformatie nodig. Allereerst om vast te stellen of er zonder saneringsplan in de grond gewerkt mag worden. Daarnaast moet u goede werkomstandigheden voor uw werknemers kunnen garanderen. U kunt bij de gemeente informatie opvragen over de bodem van een bepaald perceel of gebied. Bijvoorbeeld of er eerder verontreiniging is gevonden, of er asbest of olietanks in de bodem zitten, en over de achtergrondwaarden in een gebied. U vraagt de bodeminformatie per e-mail aan.

Voorwaarden

Onderzoeksbureaus en kabel- en leidingenbedrijven kunnen bij de gemeente informatie opvragen over:

  • uitgevoerde bodemonderzoeken op of nabij een perceel
  • de kans op asbest in de bodem
  • eventueel aanwezige ondergrondse brandstoftanks
  • activiteiten die mogelijk verontreiniging veroorzaakten op dat perceel
  • achtergrondwaarden van de bodem van het deel van de stad waarin het perceel ligt

Kosten

Een standaardaanvraag voor bodemgegevens kost € 168 (excl. btw). Voor uitgebreidere aanvragen is er een aangepast tarief.

Het scannen van een bodemonderzoeksrapport kost € 22,30 (excl. btw).

Het inzien van rapporten is gratis en kan alleen op afspraak.

Bodeminformatie aanvragen per e-mail

U vraagt de door u gewenste bodeminformatie aan per e-mail via bodeminformatie@haarlem.nl.

Het is handig als u een kaart meestuurt van het te onderzoeken gebied.

Bodemrapporten inzien op afspraak

Wilt u een onderzoeksrapport inzien? Dat is gratis en kan alleen op afspraak via bodeminformatie@haarlem.nl.