Blijverslening

Bent u al wat ouder en wilt u graag zelfstandig thuis blijven wonen? Met de Blijverslening kan dat. Of heeft u binnen uw huishouden een acute zorgvraag? U kunt de Blijverslening aanvragen om aanpassingen in uw woning te betalen. U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het geld wordt in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer wordt betaald. Zolang er geld beschikbaar is, kunt u een aanvraag doen.

U kunt het formulier en de brochure ook afhalen in de publiekshal aan Zijlvest 39 en bij de Sociaal Wijkteams.

Blijverslening aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Blijverslening en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Bij de gemeente doet u eerst een vooraanvraag voor een Blijverslening en bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) doet u de definitieve aanvraag. Bij een positieve uitkomst van de vooraanvraag dient u de definitieve aanvraag bij het SVn in.

Op de website van het SVn staat informatie over de definitieve aanvraag en hoe uw aanvraag wordt afgehandeld. Bij een positieve uitkomst brengt het SVn een offerte voor een Blijverslening uit. Het SVn verstrekt en beheert de toegewezen Blijverslening.

Hypothecaire of consumptieve (persoonlijke) Blijverslening

De Blijverslening kan op 2 manieren worden afgesloten.

 • De hypothecaire lening wordt afgesloten voor een bedrag van € 2.500 tot € 50.000 met een looptijd van 10 tot 20 jaar afhankelijk van de hoogte van de hypotheek.
 • De consumptieve (persoonlijke) lening kan afgesloten worden voor een bedrag van €2.500 tot € 10.000 met een looptijd van maximaal 10 jaar.

De Blijverslening wordt via een bouwkrediet verstrekt. U lost de lening af in maandelijkse termijnen. Vervroegde aflossing is boetevrij toegestaan.

Website van het SVn

Voorwaarden

 • U bent eigenaar en bewoner van een koopwoning of huurder van een particuliere huurwoning in de gemeente Haarlem.
 • U moet minstens twee jaar in deze woning wonen, tenzij er sprake is van een acute zorgvraag.
 • Bij een consumptieve (persoonlijke) lening bent u jonger dan 76 jaar. Voor een hypothecaire lening is geen leeftijdsgrens.
 • Bij een hypothecaire lening mag de totale financiering (bestaande hypotheek en blijverslening) maximaal 80% van de WOZ-waarde bedragen.
 • De lening kunt u alleen gebruiken voor aanpassingen in de woning.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.

Lees meer in de verordening Blijverslening

Meesturen

 • Omschrijving van de werkzaamheden
 • Financiële onderbouwing door een erkend installateur of bouwbedrijf
 • Planning van de werkzaamheden
 • Kopie van omgevingsvergunning, als een vergunning nodig is
 • Plattegrond van de woning
 • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs
 • Kopie eigendomsbewijs of huurovereenkomst woning
 • Verhuurdersverklaring getekend door huurder en verhuurder

Het vooraanvraagformulier met de bijlagen stuurt u naar:
Gemeente Haarlem
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Goed om te weten

Als uw aanvraag niet volledig is, kan er geen beslissing worden genomen. U krijgt dan nog 4 weken de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag, krijgt u een toewijzings- of een afwijzingsbrief van de gemeente.

Bij een particuliere huurwoning is een getekende verhuurdersverklaring nodig door verhuurder en huurder. Maak een duidelijke afspraak wat er met de aanpassingen gebeurt bij eventuele verhuizing of overlijden.

Contact

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) via 088 253 9400.