Binnenduinrand

Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand heeft in 2018 ter inzage gelegen bij de gemeenten Velsen, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlem. Als onderdeel van de ter inzagelegging is begin 2018 een informatieavond gehouden. Alle inspraakreacties zijn verwerkt in een Nota van beantwoording. De inspraakreacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het Ontwikkelperspectief.

De verwerking van de inspraakreacties en de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming hebben meer tijd gevergd dan voorzien. Daarom wordt het Ontwikkelperspectief pas vanaf september 2019 ter besluitvorming aan de verschillende colleges van BenW is / wordt aangeboden.

De snelheid van besluitvorming verschilt per gemeente. Op dit moment is de stand van zaken:

Velsen commissie 16 januari 2020
Velsen Raad 30 januari 2020
Zandvoort commissie 14 januari 2020
Heemstede besluitvorming college gereed, behandeling in raadscommissie op 14 november
Bloemendaal vastgesteld door de raad in oktober
Haarlem besluitvorming college gereed, behandeling in raadscommissie 28 november
Zandvoort besluitvorming college november
Velsen informatie over besluitvorming volgt nog

Nota van beantwoording inspraakreacties

Nota van beantwoording gemeenten

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

Kaarten

Bijlagen