Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk en heeft u samen met uw eventuele partner te weinig inkomen (of vermogen) om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Als u in aanmerking wilt komen voor een bijstandsuitkering, schrijft u zich eerst bij het UWV in als werkzoekende. En daarbij plaatst u uw cv op de site werk.nl. U krijgt niet meteen een uitkering. U kunt via de gemeente een uitkering aanvragen. Bel naar telefoonnummer 14 023 en vraag naar de afdeling Werk en Inkomen. Ben je jonger dan 27 jaar? Lees meer onder het kopje Jonger dan 27 jaar: werken of leren.

Wie een bijstandsuitkering ontvangt, heeft een aantal plichten. Zo moet u solliciteren en er alles aan doen om werk te vinden. Is het voor u écht niet mogelijk om aan het werk (of naar school) te gaan, omdat u ernstige belemmeringen heeft? Dan maken we samen met u een aantal andere afspraken, zoals die voor een medische keuring of een doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties.

Informatiefilmpje – wat u moet weten als u een uitkering aanvraagt

In aanmerking komen voor een bijstandsuitkering

Persoonlijk gesprek 'Ik doe mee!'

Jonger dan 27 jaar: werken of leren

Meenemen naar uw eerste melding

Verplicht traject bij aanvraag bijstandsuitkering

Arbeidsverplichtingen

Tegenprestatie

Hoogte bijstandsuitkering

Kostendelersnorm

Periodieke verklaring

Ondersteuning voor werkzoekenden

Vakantie altijd van tevoren melden

Lagere uitkering jongeren onder 21 jaar

Korting op de uitkering

Uitbetaaldata uitkering

Rechtmatigheidsonderzoek

Einde van de uitkering

Advies Participatieraad

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Links