Bijstand voor zelfstandigen

De gemeente Haarlem werkt alleen op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 023. U vraagt naar de afdeling Werk en Inkomen, team Bbz.

Voor acute hulp voor zelfstandig ondernemers kunt u kijken op onze vraag en antwoordpagina over het coronavirus.

Hulp bij het starten van een bedrijf vanuit een uitkering

Hulp voor tijdelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

IOAZ voor oudere zelfstandigen

Links