Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u in aanmerking komen bijstand voor zelfstandigen. (Bbz) of bijstand voor arbeidsongeschikte zelfstandigen ouder dan 55 jaar (IOAZ). Deze regelingen zijn een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot het sociaal minimum (bijstandsniveau).

U meldt u zich eerst aan. Het online aanmeldingsformulier staat vanaf 1 april op deze pagina.

Met vragen over een bijstandsuitkering voor zelfstandigen kunt u mailen naar meldingenBBZ-IOAZ@haarlem.nl​​​​​​​ of bellen met 14 023

Aanmelden voor Bbz of IOAZ Binnen 5 werkdagen nadat u zich heeft aangemeld nemen wij telefonisch contact met u op

Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Handige websites voor ondernemers

Websites zelfstandigenorganisaties