Bezwaar tegen gemeentelijk besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken. U dient uw bezwaar online of schriftelijk in binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Een besluit waartegen u bezwaar kunt maken, is bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor uw buren, het weigeren van een subsidie, een verkeersbesluit of een in- of uitschrijving uit de Basisregistratie Personen. Tegen een 'feitelijke handeling', zoals het opnieuw bestraten van een weg, kunt u geen bezwaar maken. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om in bezwaar of beroep te gaan tegen een besluit? Neem dan contact op met de afdeling van de gemeente die het besluit genomen heeft. U belt hiervoor naar het telefoonnummer 14 023.

Is de gemeente te laat met een beslissing op uw bezwaar of aanvraag? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Bezwaar parkeerboete
Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen en leges op www.cocensus.nl. Deze organisatie voert voor de gemeente belastingzaken en heffingen (waaronder leges) uit.

Online uw bezwaar indienen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig

Meesturen

Beslissingstermijn 6 of 12 weken

Besluit blijft geldig tijdens bezwaarperiode

Rechtstreeks beroep bij de rechter

Schriftelijk indienen

Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar (in gebreke stellen)