Bezwaar tegen gemeentelijk besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken. U dient uw bezwaar online of schriftelijk in binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Een besluit waartegen u bezwaar kunt maken, is bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor uw buren, het weigeren van een subsidie, een verkeersbesluit of een wijziging van uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen. Tegen een 'feitelijke handeling', zoals het opnieuw bestraten van een weg, kunt u geen bezwaar maken. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om in bezwaar of beroep te gaan tegen een besluit? Neem dan contact op met de afdeling van de gemeente die het besluit genomen heeft. U belt hiervoor naar het telefoonnummer 14 023.

Is de gemeente te laat met een beslissing op uw bezwaar of aanvraag? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Bezwaar parkeerboete
Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen en leges op www.cocensus.nl. Deze organisatie voert voor de gemeente belastingzaken en heffingen (waaronder leges) uit.

Online uw bezwaar indienen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig

Meesturen

Beslissingstermijn 6 of 12 weken

Besluit blijft geldig tijdens bezwaarperiode

Rechtstreeks beroep bij de rechter

Schriftelijk indienen

Digitaal bezwaar indienen door een gemachtigde

Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar (in gebreke stellen)