Bezoekersparkeren

Woont u in het centrum (parkeerzone B) of in een wijk eromheen (parkeerzone C Noord, Oost, Zuid of West)? Vraag online de regeling bezoekersparkeren aan. U kunt op deze pagina ook het kenteken van uw bezoek aan- en afmelden. Om een kenteken aan te kunnen melden moet u eerst bezoekersparkeren aanvragen. Daarna krijgt u een aanmeldnummer en pincode.

Kenteken aan- en afmelden U heeft hiervoor uw aanmeldnummer en pincode nodig

Bezoekersparkeren regelen U heeft uw DigiD inlogcode nodig voor het aanvragen en beheren van de regeling

Voorwaarden

 • U kunt de regeling bezoekersparkeren aanvragen als u in het parkeervergunningengebied woont. Dat is parkeerzone B (binnenstad) of parkeerzone C (wijken rondom het centrum)
 • U staat ingeschreven op het adres waarvoor u bezoekersparkeren aanvraagt
 • Voor een aantal adressen in het parkeervergunningenbied is het niet mogelijk om bezoekersparkeren aan te vragen. Kijk voor de adressen op de pagina Parkeervergunning inwoners.
 • U kunt maximaal 1 regeling bezoekersparkeren aanvragen per adres
 • U kunt uw account voor bezoekersparkeren niet aan iemand anders geven
 • Uw bezoek kan alleen parkeren in de parkeerzone waar u woont
 • U kunt meerdere kentekens tegelijk aanmelden
 • Uw bezoek is pas aan- of afgemeld als u een bevestiging heeft ontvangen
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het afmelden van uw bezoek
 • Uw huisgenoten kunnen het aanmeldnummer en de pincode ook gebruiken voor het aan- en afmelden van bezoek
 • Uw bezoek kan parkeren zolang u bestedingsruimte heeft
 • De jaarlimiet, de tarieven en tijden zijn vastgelegd in de ‘Verordening Parkeerbelasting’
 • In parkeerzone B is het jaarlimiet maximaal € 25 voor een kalenderjaar
 • In parkeerzone C is het jaarlimiet maximaal € 125 voor een kalenderjaar
 • U betaalt per kwartier
 • Kunt u door een storing uw bezoek niet aanmelden via het aan-/afmeldsysteem? Meld uw bezoek dan aan op een andere manier. Bijvoorbeeld bij de parkeerautomaat of via telefoonnummer 023 30 22 100.

Beheren

De regeling bezoekersparkeren kan door 1 persoon per adres worden aangevraagd. Deze persoon is ook de ‘beheerder’ van het bezoekersparkeren. De beheerder ontvangt bijvoorbeeld meldingen over hoeveel is verbruikt voor het bezoekersparkeren. De facturen voor het bezoekersparkeren worden via Cocensus aan de beheerder verstuurd.

Aanmelden en afmelden bezoek via de app (Android en iOS)

 • Ga naar de Apple App Store voor iOS of Google Play Store voor Android en installeer de app. Zoek eventueel op ‘Bezoekersparkeren Gemeente Haarlem’. 
  Voor Android toestellen geldt dat de bezoekersparkerenapp alleen bruikbaar is vanaf versie 6. Lagere versies kunnen geen gebruikmaken van deze app.
 • Log in met uw aanmeldnummer en pincode
 • Via de tab ‘Aanmelden’ kunt u kentekens aanmelden

  • Standaard staat het kenteken aangemeld tot de eindtijd dat bezoekersparkeren geldt. De eindtijd voor parkeerzone B (Binnenstad) is 17.00 uur. Voor parkeerzone C (wijken rondom de binnenstad) is de eindtijd 23.00 uur
  • Klik op het ‘potloodje’ om zelf een periode te kiezen. U kunt kiezen voor stappen van 3 uur, 1 uur en 1 kwartier
  • U kunt niet zelf een begintijd kiezen
  • U kunt bezoek voor de volgende dag aanmelden. Dit kan alleen op tijdstippen dat bezoekersparkeren en betaald parkeren niet gelden. Bijvoorbeeld na 23.00 uur
  • In parkeerzone C kunt u bezoek langer dan één dag aanmelden

 • U kunt meerdere voertuigen tegelijk aanmelden. Er is geen maximum
 • U kunt Nederlandse en buitenlandse kentekens aanmelden
 • U hoeft geen streepjes of spaties in te toetsen
 • Aangemelde kentekens ziet u in de tab ‘Actief’

  • U kunt op elk gewenst moment een kenteken afmelden
  • Klik op het ‘potloodje’ om de aanmelding te verlengen. U kunt kiezen voor stappen van 3 uur, 1 uur en 1 kwartier

 • Via de tab ‘Gegevens’ ziet u uw Jaarlimiet, Verbruik en Bestedingsruimte. Ook ziet u op welke tijden er bezoekersparkeren geldt en wat de tarieven zijn voor uw parkeerzone
 • Vergeet niet de kentekens na het bezoek weer af te melden.

Bekijk de handleiding Kentekens bezoek aanmelden en afmelden via app (pdf). Deze handleiding kunt u printen.

Aanmelden en afmelden bezoek via de website

 • Ga naar www.haarlem.nl/ufs/bezoekersparkeren.eb
 • Log in met uw aanmeldnummer en pincode
 • Via de tab ‘Aanmelden’ kunt u kentekens aanmelden

  • Standaard staat het kenteken aangemeld tot de eindtijd dat bezoekersparkeren geldt. De eindtijd voor parkeerzone B (Binnenstad) is 17.00 uur. Voor parkeerzone C (wijken rondom de binnenstad) is de eindtijd 23.00 uur
  • Klik op het ‘potloodje’ om zelf een eindtijd te kiezen. U kunt kiezen voor stappen van 3 uur, 1 uur en 1 kwartier
  • U kunt niet zelf een begintijd kiezen
  • U kunt bezoek voor de volgende dag aanmelden. Dit kan alleen op tijdstippen dat bezoekersparkeren en betaald parkeren niet gelden. Bijvoorbeeld na 23.00 uur
  • In parkeerzone C kunt u bezoek langer dan één dag aanmelden

 • U kunt meerdere voertuigen tegelijk aanmelden. Er is geen maximum
 • U kunt Nederlandse en buitenlandse kentekens aanmelden
 • U hoeft geen streepjes of spaties in te toetsen
 • Aangemelde kentekens ziet u in de tab ‘Actief’

  • U kunt op elk gewenst moment een kenteken afmelden
  • Klik op het ‘potloodje’ om de aanmelding te verlengen. U kunt kiezen voor stappen van 3 uur, 1 uur en 1 kwartier

 • Via de tab ‘Gegevens’ ziet u uw Jaarlimiet, Verbruik en Bestedingsruimte. Ook ziet u op welke tijden er bezoekersparkeren geldt en wat de tarieven zijn voor uw parkeerzone
 • Vergeet niet de kentekens na het bezoek weer af te melden.

Bekijk de handleiding Kentekens bezoek aanmelden en afmelden via de website (pdf). Deze handleiding kunt u printen.

Aanmelden en afmelden bezoek via de telefoon

 • Bel 023 3022 100 en volg de instructies die u worden verteld aan de telefoon

  • Toets uw aanmeldnummer in
  • Toets uw pincode in
  • U hoort uw bestedingsruimte
  • U hoort of u kentekens heeft aangemeld

 • Wilt u een kenteken aanmelden? Toets 2

  • Wilt u een Nederlands kenteken aanmelden? Toets 1
  • Wilt u een buitenlands kenteken aanmelden? Toets 2

 • Spreek uw kenteken in
 • Het kenteken wordt aan u voorgelezen
 • Bevestig of het juiste kenteken wordt aangemeld door ja of nee in te spreken.
 • Wilt u een kenteken afmelden? Toets 1

  • Heeft u meerdere kentekens aangemeld? Dan kunt u deze tegelijk afmelden. Toets hekje (#)
  • Wilt u 1 kenteken afmelden? De kentekens die u heeft aangemeld worden 1 voor 1 voorgelezen. Toets het nummer van het kenteken dat u wilt afmelden.

Het kenteken wordt met spraakherkenning geregistreerd. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen vragen wij u om de letters en cijfers, rustig en duidelijk, 1 voor 1 in te spreken. De letters kunt u het beste inspreken met gebruik van het spellingsalfabet. U kunt bijvoorbeeld het kenteken inspreken als: Eén, twee, Bernard, Dirk, Ferdinand, drie.

Als het aan- of afmelden niet lukt wordt u automatisch doorverbonden met een medewerker.

Bekijk de handleiding Kentekens bezoek aanmelden en afmelden via de telefoon (pdf). Deze handleiding kunt u printen.

Aanmelden en afmelden bezoek via de parkeerautomaat

 • Ga naar een parkeerautomaat bij u in de buurt. Klik op de blauwe balk 'Bezoekersregeling' onderaan in het scherm van de parkeerautomaat.

 • Wilt u een kenteken aanmelden? Kies voor de optie ‘aanmelden bezoek’
 • Typ uw aanmeldnummer en pincode in
 • Typ het kenteken in dat u wilt aanmelden
 • Het kenteken is aangemeld.

 • Wilt u een kenteken afmelden? Kies voor de optie ‘afmelden bezoek’
 • Typ uw aanmeldnummer en pincode in
 • Typ het kenteken in dat u wilt afmelden
 • Druk op ‘Stop parkeren’
 • Het kenteken is afgemeld.

Bekijk de handleiding Kentekens bezoek aanmelden en afmelden via de parkeerautomaat (pdf). Deze handleiding kunt u printen.

Parkeerzoneskaart

[ipp-dashboard dashboard-id="prod/parkeren/vergunninghouders" height="600"]

Tijden en tarieven in de binnenstad, parkeerzone B

Dagen Tijden Uurtarief
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur € 0,12
Zondag 13.00 tot 23.00 uur € 0,25

 • U betaalt per bezoeker maximaal € 0,25 per uur. U ontvangt een factuur als het parkeerbudget op is of aan het eind van het kalenderjaar. De factuur wordt verstuurd door Cocensus.
 • Uw jaarlimiet is € 25 per jaar. Dit is omgerekend minimaal 100 uur die u aan bezoek kunt ontvangen per jaar
 • Na 23.00 uur kan bezoek gratis parkeren
 • Op maandag t/m vrijdagavond (17.00 tot 23.00 uur) en op zaterdag zijn de uren van de regeling bezoekersparkeren niet te gebruiken. Uw bezoek kan dan betaald parkeren op straat tegen het tarief van € 4,95 per uur of in een parkeergarage
 • Uw bezoek mag met de regeling bezoekersparkeren niet parkeren in het kernwinkelgebied of buiten parkeerzone B
 • Uw bezoek kan op het Emmaplein en Van Oosten de Bruijnstraat een dagkaart kopen. Het tarief van de dagkaart is € 4,95 
   

Tijden en tarieven wijken rondom de binnenstad, parkeerzone C

 
Dagen Tijden Uurtarief
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur € 0,12
  17.00 tot 23.00 uur € 0,25
Zaterdag 9.00 tot 23.00 uur € 0,25
Zondag 13.00 tot 23.00 uur € 0,25

 • U betaalt per bezoeker maximaal € 0,25 per uur. Per kwartaal worden de facturen verstuurd. Heeft u € 25 of meer aan kosten gemaakt? Dan ontvangt u aan het eind van het kwartaal een factuur. Zijn de totale kosten lager? Dan ontvangt aan het eind van het kalenderjaar een factuur. De facturen worden door Cocensus verstuurd.
 • Uw jaarlimiet is € 125 per jaar. Dit is omgerekend minimaal 500 uur die u aan bezoek kunt ontvangen per jaar
 • Na 23.00 uur kan bezoek gratis parkeren
 • Uw bezoek kan met de regeling bezoekersparkeren alleen parkeren in de zone waar u woont
 • Uw bezoek mag met de regeling bezoekersparkeren niet parkeren in de winkelgebieden bij de Generaal Cronjéstraat, Julianapark, Van Ostadestraat en Kleverparkweg in Noord en de Zijlweg in West van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Jaarlimiet, verbruik en bestedingsruimte

De jaarlimiet is het bedrag dat u per jaar maximaal kunt besteden. In parkeerzone B is dat € 25. In parkeerzone C is dat € 125. Het jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Als u bezoekersparkeren tussen 1 januari en 31 december aanvraagt, heeft u alleen het gedeelte van de jaarlimiet te besteden voor de overgebleven maanden van het jaar. Voorbeeld: Als u in april de regeling bezoekersparkeren aanvraagt, heeft u voor 9 maanden budget om maximaal te besteden in dat jaar. In parkeerzone B is dat ongeveer € 19. In parkeerzone C is dat ongeveer € 94. Als u budget overhoudt kunt u dit budget niet meenemen naar het volgende jaar.

Als u uw verbruik van uw jaarlimiet aftrekt, ziet u wat u nog aan bezoekersparkeren kunt besteden (de bestedingsruimte) dat jaar.

Verhuizen

Verhuizen binnen Haarlem

Als u verhuist, kunt u uw regeling bezoekersparkeren niet houden. Uw regeling bezoekersparkeren wordt niet automatisch stopgezet. U kunt uw regeling bezoekersparkeren zelf stopzetten via de beheerpagina. De beheerpagina vindt u bij de knop ‘bezoekersparkeren regelen’. Nadat u bent ingeschreven op uw nieuwe adres in een parkeerzone kunt u de regeling bezoekersparkeren opnieuw aanvragen. Als u een mantelzorgvergunning heeft, hoeft u die niet opnieuw aan te vragen.

Verhuizing in en naar Haarlem

Verhuizing naar een andere gemeente

Als u naar een andere woonplaats verhuist, geeft u dit aan de gemeente door. Uw regeling bezoekersparkeren wordt niet automatisch stopgezet. U kunt uw regeling bezoekersparkeren zelf stopzetten via de beheerpagina. De beheerpagina vindt u bij de knop ‘bezoekersparkeren regelen’.

Nieuw aanmeldnummer en pincode aanvragen

Bent u uw aanmeldnummer en pincode kwijt? U kunt deze opnieuw aanvragen in uw beheeromgeving. U heeft hiervoor uw DigiD inloggegevens nodig. Het systeem genereert dan automatisch een nieuw aanmeldnummer en pincode. Het oude aanmeldnummer en de pincode zijn dan niet meer te gebruiken.

Is het voor u niet mogelijk om in te loggen in uw beheeromgeving? U kunt uw aanmeldnummer en pincode ook wijzigen door langs te komen in de publiekshal. Er zijn medewerkers die u kunnen helpen met het wijzigen van uw aanmeldnummer en pincode. Neem uw legitimatie mee als u naar de publiekshal komt. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Op donderdag is de publiekshal tot 20.00 uur open. Uw nieuwe aanmeldnummer en pincode kunt u direct gebruiken.

Is het voor u niet mogelijk om naar de publiekshal komen? U kunt ook bellen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 023.

Bezoekersparkeren en privacy

Gemeente Haarlem heeft bepaalde gegevens van u en van uw bezoekers nodig. Wij vragen alleen om gegevens die nodig zijn en wij bewaren het niet langer dan noodzakelijk.

Gegevens die de gemeente nodig heeft

 • Gegevens van bewoner: burgerservicenummer (BSN) en een adrescode. Deze code verwijst naar de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit betekent dat er geen directe koppeling is met uw adresgegevens. En eventueel uw e-mailadres om bevestiging en meldingen te ontvangen. U bent niet verplicht uw e-mailadres door te geven.
 • Gegevens van bezoeker: kenteken.

Reden waarom de gemeente de gegevens bewaart

De gemeente (Handhaving) controleert aan de hand van het kenteken of een auto is aangemeld en mag parkeren in de parkeerzone:

 • Als het kenteken is aangemeld, zoekt de gemeente nooit uit op welke naam het kenteken staat. De gemeente weet dus niet wie er bij u op bezoek komt.
 • Als blijkt dat een kenteken niet is aangemeld, schrijft Handhaving een parkeerboete (naheffing) uit. Dit geeft Handhaving door aan Cocensus. Deze organisatie int voor de gemeente de parkeerboetes. Cocensus zoekt een naam bij het kenteken, om de boete aan de juiste persoon te versturen. Ook in dit geval weet de gemeente dus niet wie er bij u op bezoek komt.

Twee systemen waarin gegevens zijn opgeslagen

 • De aangemelde kentekens worden opgeslagen in de beheeromgeving van de regeling bezoekersparkeren. Hierin wordt bijgehouden welke kentekens voor hoe lang zijn aangemeld. Met deze gegevens wordt de factuur gemaakt. Het moment waarop de factuur wordt opgemaakt kan per bewoner verschillen en daardoor verschilt het ook per bewoner hoe lang de gegevens bewaard blijven. Elk kwartaal wordt bekeken hoeveel u als bewoner heeft verbruikt. Om de administratieve kosten beperkt te houden, wordt de factuur pas daadwerkelijk opgemaakt als het om een bedrag van € 25 of hoger gaat of na een jaar als het onder dat bedrag blijft.
  Als de facturen kunnen worden verstuurd, verstrekt de gemeente de noodzakelijke gegevens aan Cocensus. Deze organisatie regelt voor de gemeente de facturering voor bezoekersparkeren. Als de factuur voor het laatste kwartaal door de bewoner is betaald, worden de kentekengegevens gewist.
 • De aangemelde kentekens worden ook opgeslagen in de zogeheten parkeerrechtendatabase. Handhaving gebruikt dit systeem om kentekens en parkeerrechten te controleren. De gegevens worden hierin maximaal vier maanden bewaard. In deze vier maanden kan een eventuele parkeerboete (naheffing) worden verstuurd en is het mogelijk om bezwaar te maken. Iedere maand worden de gegevens die al drie maanden zijn opgeslagen gewist.

Bezoekers aanmelden zonder hun kenteken door te geven

U kunt uw bezoekers ook aanmelden zonder het kenteken in te voeren. De auto van uw bezoeker is door Handhaving dan niet te herkennen. Dit betekent dat uw bezoeker een parkeerboete (naheffing) kan krijgen. Tegen deze boete kan uw bezoeker in bezwaar gaan. Als u kunt aantonen dat u wel op dat moment uw bezoeker had aangemeld, kan de boete vervallen (geseponeerd). Voor anoniem aanmelden vult u in de parkeerapp, op de website of bij de parkeerautomaat in het vakje ‘kenteken’ een X in.

De algemene privacyverklaring van de gemeente Haarlem

Contact

Vragen of opmerkingen over de regeling bezoekersparkeren kunt u doorgeven via parkeervergunningen@haarlem.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.

Spreekuren Sociaal Wijkteams

U kunt ook langskomen bij een spreekuur van het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Een medewerker van het wijkteam kan u helpen bij de aanvraag of ondersteunen bij contact met de gemeente. Kijk voor meer informatie over de spreekuren op www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/locaties.