Bewonersbijeenkomsten

De gemeente Haarlem vindt het belangrijk om samen met bewoners te werken aan de stad. Daarom gaat de gemeente graag in gesprek met bewoners. Van bijeenkomsten met een meer informatief karakter tot aan ontwerpateliers. Hieronder treft u een overzicht van alle bewonersbijeenkomsten in de stad. 

Centrum

Noord

Schalkwijk

  • 27 januari informatieavond wijk Schoolenaer
    In de wijk Schoolenaer wonen de bewoners al bijna gasvrij. In de meeste huizen wordt alleen nog aardgas gebruikt om te koken. De Huizenaanpak heeft samen met de gemeente een aanbod met lokale installatiebedrijven samengesteld. Een overzicht van kosten en besparingen komen tijdens de informatieavond op 27 januari aan bod. Meld u aan!

Oost

Zuid-West

  • 28 januari informatieavond Ramplaankwartier
    In het Ramplaankwartier loopt een project van bewoners waarin de gemeente en TU Delft partner zijn. Het projectteam heeft een voorstel ontworpen voor een duurzaam en lokaal warmtesysteem, het zonnewarmtenet. Meld u aan!