Bewonersabonnement openbare parkeergarage binnenstad

U kunt als binnenstadbewoner voor een gereduceerd tarief een abonnement aanvragen voor parkeergarages Station, Houtplein, Cronjé, De Dreef en De Kamp.
Meer informatie over de garages Houtplein, Cronjé, De Dreef en De Kamp vindt u op de website van Spaarnelanden. Ook vindt u daar de aanvraagformulieren. Voor informatie over parkeergarage Station kunt u op de website van Interparking terecht.

Voorwaarden

  • U komt in aanmerking voor dit nieuwe abonnement wanneer u woont op een adres in parkeerzone B
  • De korting geldt alleen als u een parkeervergunning opzegt of niet afneemt.
  • Bewoners van het autoluwe gebied krijgen voorrang bij de aanvraag.  
  • Alleen bewoners die recht hebben op een parkeervergunning, kunnen een bewonersabonnement met korting aanvragen. De straten waar het niet mogelijk is om een parkeervergunning of bewonersabonnement aan te vragen, vindt u op www.haarlem.nl/parkeervergunning-binnenstad-haarlem/
  • Bewoners van het Raaks complex komen niet in aanmerking voor bewonersabonnement.