Bestemmingsplan inzien

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen online. U zoekt op adres, plannaam of plannummer. U vindt uitleg over de status en welk plan u nodig hebt. Een expert kan u ook begeleiden om het bestemmingsplan te toetsen.

Inzage ontwerpbestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Wilt u een ontwerp  inzien? Dan kunt u dit opvragen via e-mail: bedrijven-omgeving@haarlem.nl. U kunt de stukken op papier inzien in de publiekshal. U moet hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 023.