Bestemmingsplan inzien

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen online. U zoekt op adres, plannaam of plannummer. U vindt uitleg over de status en welk plan u nodig hebt. Een expert kan u ook begeleiden om het bestemmingsplan te toetsen.

Zoeken naar een bestemmingsplan of beheersverordening op ruimtelijkeplannen.nl.
Hoe leest u een bestemmingsplan.

Inzage ontwerpbestemmingsplan