Bestemmingsplan Boerhaavewijk

De gemeente Haarlem heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor een groot deel van de Boerhaavewijk in Schalkwijk. Het nieuwe bestemmingsplan actualiseert en vervangt een deel van het huidige bestemmingsplan Schalkwijk voor het gebied Boerhaavewijk. In een bestemmingsplan staat waar gebouwd mag worden. Ook staat in een bestemmingsplan waar een gebouw voor gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor horeca, als winkel of om te wonen. In het plan voor Boerhaavewijk worden vooral de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd.

Actueel

Het ontwerpbestemmingsplan Boerhaavewijk heeft van 8 november tot en met 19 december 2019 ter inzage gelegen. De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Boerhaavewijk worden op dit moment verwerkt. Naar verwachting zal de gemeenteraad het bestemmingsplan Boerhaavewijk vaststellen in het 2e kwartaal van 2020.

Plangebied

Het plangebied gaat over een groot deel van Boerhaavewijk; de zuidwestzijde loopt door tot de Amerikaweg, de noordzijde door de Boerhaavelaan (N232), de oostzijde door het Krekelpad en de zuidzijde door naar de Aziƫweg. De Poort van Boerhaave-Damiate locatie met de Boerhaavekliniek en de locatie van het voormalige LJC College zijn geen ondereel van het plangebied. Het plangebied in het noordwesten gaat over de Louis Pasteurstraat en het Zuster Rebelpad.

Inspraak en meedoen

Het ontwerpbestemmingsplan Boerhaavewijk heeft van 8 november tot en met 19 december 2019 ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn kon iedereen zienswijzen (reactie op ontwerp-besluit) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Het is op dit moment niet meer mogelijk om zienswijzen in te dienen. De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Boerhaavewijk worden op dit moment verwerkt. Dat kost wat meer tijd dan verwacht. Naar verwachting zal de gemeenteraad het bestemmingsplan Boerhaavewijk vaststellen in het 2e kwartaal van 2020.

Planning

Naar verwachting zal de gemeenteraad het bestemmingsplan Boerhaavewijk vaststellen in het 2e kwartaal van 2020.

Contact

Contactpersoon van de gemeente Haarlem is mevrouw L.M. Baas. U kunt haar bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.