Bestemmingsplan Boerhaavewijk

De gemeente Haarlem heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor een groot deel van de Boerhaavewijk in Schalkwijk. Het nieuwe bestemmingsplan actualiseert en vervangt een deel van het huidige bestemmingsplan Schalkwijk voor het gebied Boerhaavewijk. In een bestemmingsplan staat waar gebouwd mag worden. Ook staat in een bestemmingsplan waar een gebouw voor gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor horeca, als winkel of om te wonen. In het plan voor Boerhaavewijk worden vooral de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd.

Actueel

Plangebied

Contact