Beschut en Beschermd wonen

Voelt u zich psychisch kwetsbaar en heeft u zorg en ondersteuning nodig? Dat kan een beschermende woonomgeving een oplossing zijn. De gemeente kan u daarmee helpen als u een melding Beschut en Beschermd Wonen doet. Doe uw melding met een begeleider of iemand anders die u goed kent. Als u zich meldt gaat de gemeente met u in gesprek. We bespreken met u uw woon- en ondersteuningsvragen, uw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Samen met u stellen we een persoonlijk plan op. Dit plan is afgestemd op uw situatie en met uw eigen keuzes. Het doel van dit plan is dat u kunt meedoen in de samenleving.

Lees meer in de folder Beschut en Beschermd wonen (pdf)

Wmo melding doorgeven U vult samen met uw begeleider het formulier Beschut en beschermd wonen in. Uw begeleider verstuurt het formulier via zorgmail.

Evaluatieformulier Beschut en Beschermd Wonen U vult het evaluatieformulier in als uw beschikking afloopt of als uw beschikking moet worden aangepast. Uw begeleider verstuurt het formulier via zorgmail naar wmomelding@haarlem.nl

Vragenlijst landelijke toegang Beschut en Beschermd wonen Woont u buiten de regio en wilt u beschut en beschermd wonen binnen de regio van Haarlem? Vult u dan dit formulier in. Uw begeleider verstuurt het formulier via zorgmail naar wmomelding@haarlem.nl

Voorwaarden

Inwoners van regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

Informatie professionals melding beschermd wonen

Afhandeling van uw melding

Onderwerpen in het gesprek

Vormen van beschermende woonomgeving met begeleiding

Overbruggingszorg bij wachtlijst

Eigen bijdrage

Maatwerk in natura of een persoonsgebonden budget

Veranderende zorg

Cliënten beschermd wonen (ZZP)

Klachten en bezwaren

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Handboek Beschut en beschermd wonen