Beschut en Beschermd wonen

Hebt u moeite om zelfstandig thuis te wonen? Hebt u meer zorg en ondersteuning nodig dan uw eigen netwerk of begeleiding u kan bieden? Dan kan een beschermde woonomgeving voor u een oplossing zijn. We noemen dit beschut of beschermd wonen. Hieronder leest u meer.

Beschut en Beschermd wonen aanvragen U vult samen met uw begeleider het formulier Beschut en beschermd wonen in. Uw begeleider verstuurt het formulier via zorgmail.

Evaluatieformulier Beschut en Beschermd Wonen U vult het evaluatieformulier in als uw beschikking afloopt of als uw beschikking moet worden aangepast. Uw begeleider verstuurt het formulier via zorgmail naar wmomelding@haarlem.nl

Wat kan ik zelf doen?

Kan de gemeente mij helpen?

Wat is het verschil tussen beschut en beschermd wonen?

Wat moet ik zelf betalen?

Is er een wachtlijst voor beschermd wonen?

Kan ik ook beschermd wonen aanvragen als ik niet in Haarlem woon?

Informatie voor professionals