Beleid en Visie

Het gemeentebestuur is continu bezig met het uitwerken van de plannen en ambities uit het coalitieakkoord. Zodra deze plannen akkoord zijn en worden uitgevoerd, spreken we van vastgesteld beleid. Voorafgaand van het beleid wordt eerst een visie opgesteld.