Beheer openbare ruimte

Voor de domeinen en functiegebieden zijn kwaliteitsniveaus voor beheer en reiniging vastgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de kwaliteitsniveaus:

Kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte (pdf)

Visie en Strategie Beheer en Onderhoud (pdf)