Begroting

In de begroting staan de beleidsvoornemens van het college en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

Bekijk de begroting op www.gemeentebestuur.haarlem.nl