Begeleiding voor ex-gevangenen

Ex-gevangenen uit Haarlem kunnen hulp krijgen bij het vinden van een onderdak, een baan of bij het regelen van geldzaken. De vragen van de ex-gevangenen staan centraal.
De hulp wordt gegeven door een trajectbegeleider. Hij of zij geeft tijdens én na gevangenschap ondersteuning en advies. Er wordt verder samengewerkt met de casemanager van de gevangenis. Deze begeleiding wordt gegeven op verzoek van de ex-gevangene.

In de gevangenis

De begeleiders komen in de gevangenis op bezoek. In een gesprek geven ze advies over hoe het dagelijks leven in Haarlem weer opgepakt kan worden. Er is hulp bij het invullen van formulieren. De begeleiders leggen uit van welke regelingen, rechten en plichten er zijn.

In overleg wordt bijvoorbeeld hulp geboden bij: 

Uit de gevangenis

Na de gevangenschap moet veel geregeld worden. Veel ex-gevangenen vinden dit vaak lastig. Dat is begrijpelijk. Daarom zijn de trajectbegeleiders er om de eerste dagelijkse zaken op orde te krijgen. Ze kunnen helpen bij, bijvoorbeeld:

De begeleider kan ook meegaan naar afspraken bij de gemeente of andere organisaties.

Contact

Interesse in de begeleiding? Neem contact op met de trajectbegeleiders van het Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden via het telefoonnummer 088 – 1680 345.