Begeleiding voor ex-gevangenen

Ex-gevangenen uit Haarlem kunnen hulp krijgen bij het vinden van een onderdak, een baan of bij het regelen van geldzaken. De vragen van de ex-gevangenen staan centraal.
De hulp wordt gegeven door een trajectbegeleider. Hij of zij geeft tijdens én na gevangenschap ondersteuning en advies. Er wordt verder samengewerkt met de casemanager van de gevangenis. Deze begeleiding wordt gegeven op verzoek van de ex-gevangene.

In de gevangenis

De begeleiders komen in de gevangenis op bezoek. In een gesprek geven ze advies over hoe het dagelijks leven in Haarlem weer opgepakt kan worden. Er is hulp bij het invullen van formulieren. De begeleiders leggen uit welke regelingen, rechten en plichten er zijn.

In overleg wordt bijvoorbeeld hulp geboden bij: 

  • Wonen
  • Werk of opleiding (kijk voor meer informatie bij het kopje Werk vinden na een gevangenisstraf)
  • Schuldhulp

Uit de gevangenis

Na de gevangenschap moet veel geregeld worden. Veel ex-gevangenen vinden dit vaak lastig. Dat is begrijpelijk. Daarom zijn de trajectbegeleiders er om de eerste dagelijkse zaken op orde te krijgen. Ze kunnen helpen bij, bijvoorbeeld:

De begeleider kan ook meegaan naar afspraken bij de gemeente of andere organisaties.

Werk vinden na een gevangenisstraf

De gemeente biedt begeleiding aan ex-gevangenen uit Haarlem en Zandvoort die op zoek zijn naar een baan of werkervaringsplek. Na gevangenschap bekijkt een trajectbegeleider samen met de ex-gevangene wat hiervoor nodig is. Dit traject noemen wij Kostwinners.

Begeleiding

Samen met de ex-gevangene bespreken we wat nodig is om aan het werk te komen. Dat kan met een opleiding, door het behalen van certificaten of het opdoen van werkervaring. Maar ook passende vrijetijdsbesteding kan hierbij helpen. Zo wordt gewerkt aan vaardigheden om door te kunnen stromen naar een baan.

Maatje

Ook kunnen ex-gevangenen ondersteuning krijgen van een maatje. Dat is een vrijwilliger die helpt bij het regelen van de alledaagse dingen.

Contact

Interesse in de begeleiding? Neem contact op met de trajectbegeleiders van het Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden via het telefoonnummer 088 – 1680 345.