Begeleiding bij zelfstandigheid

Heeft u ondersteuning nodig bij zelfstandig wonen en het deelnemen aan activiteiten, zoals werk en vrije tijdsbesteding? U kunt in aanmerking komen voor begeleiding. Om uw probleem te bespreken met een medewerker van de afdeling Wmo kunt u een Wmo melding doen of bellen met de afdeling via 023 511 4368. Heeft u spoedeisende hulp nodig geeft u dit dan duidelijk aan. Heeft u eerder begeleiding aangevraagd? Dan vult u samen met uw begeleider het formulier 'Melding Begeleiding' in.

Wmo melding doorgeven U vraagt voor het eerst begeleiding aan. Een medewerker neemt contact met u op.

Wmo melding doorgeven U vult samen met uw begeleider het formulier 'Melding Begeleiding' in als u eerder begeleiding heeft aangevraagd.

Voorwaarden

Eerst ondersteuning of hulp zoeken in uw eigen omgeving

Eigen bijdrage

Begeleiding aanvragen

Afhandeling van uw melding

Maatwerk in natura of een Persoonsgebonden budget

Wijzigingen in uw situatie

Klacht en bezwaar

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Links