Bedrijf starten vanuit uitkering

U wilt een bedrijf starten vanuit een WW- of bijstandsuitkering. De gemeente kan u daarbij ondersteunen met een uitkering voor levensonderhoud of een lening voor een startkapitaal. Voor het aanvragen van deze ondersteuning maakt u telefonisch een afspraak met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen naar het nummer 14 023.

Voorwaarden

Meenemen

Uitkering voor levensonderhoud

Lening voor startkapitaal

Stopzetten bijstandsuitkering

Hulp bij opstellen ondernemingsplan

Links