Baljuwslaan, vervangen verharding

De asfaltverharding van de Baljuwslaan is aan vervanging toe en daarom gaat de gemeente groot onderhoud uitvoeren. Het asfalt wordt vervangen door gebakken straatstenen, net als bij veel andere straten in de binnenstad. Ook wordt de straat ingericht als 30 kilometer zone en worden de rioolaansluitingen en hemelwaterrioleringen vervangen.

Actueel

Ontwerp nieuwe inrichting

Werkzaamheden

Planning

Contact