Badmintonpad

Aan het Badmintonpad zijn het Sterrencollege en de nieuwe Duinwijckhal al gebouwd. De oude Duinwijckhal is gesloopt. Op die plek is een kavel vrijgekomen. De gemeente wil die kavel verkopen aan de Bisonbowling die daar een nieuw bowlingcentrum wil maken. De gemeente richt de omliggende openbare ruimte in. Met dit plan wordt de ontwikkeling van het Badmintonpad afgerond.

Actueel

In april 2020 diende de Bisonbowling de omgevingsvergunning in bij de gemeente. De gemeente toetst deze. Daarna wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd en kunnen omwonenden en andere belanghebbenden nog een officiƫle reactie geven (zienswijze indienen). Informatie hierover volgt.

Op 5 maart 2020 besloot de commissie Ontwikkeling dat de grond aan de Bisonbowling verkocht kan worden. Bekijk dit besluit (onder agendapunt 9). Op 25 februari 2020 besloot het college van burgemeester en wethouders ook over de verkoop en dat het besluit nog in de commissie Ontwikkeling besproken moest worden.

Op 19 maart 2019 zijn door het college al de kaders voor deze verkoop vastgesteld. Bekijk deze kaders (onder agendapunt 16). Op 17 april 2019 liep de reactietermijn af. Er hebben zich geen andere geĆÆnteresseerde partijen gemeld die de kavel onder de vastgestelde voorwaarden willen kopen.
En het college van burgemeester en wethouders gaf op 12 februari 2019 aan van plan te zijn de kavel aan de Bisonbowling te verkopen. Bekijk dit besluit (onder agendapunt 6).

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw H. Beelen. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.