Badmintonpad

Aan het Badmintonpad zijn het Sterrencollege en de nieuwe Duinwijckhal al gebouwd. De oude Duinwijckhal is gesloopt. Op die plek is een kavel vrijgekomen. De gemeente wil die kavel verkopen aan de Bisonbowling die daar een nieuw bowlingcentrum wil maken. De gemeente richt de omliggende openbare ruimte in. Met dit plan wordt de ontwikkeling van het Badmintonpad afgerond.

Actueel

Het college van burgemeester en wethouders gaf op 12 februari 2019 aan van plan te zijn de kavel 1 op 1 aan de Bisonbowling te verkopen. Bekijk dit besluit (onder agendapunt 6).

Op 19 maart 2019 zijn door het college de kaders voor deze verkoop vastgesteld. Bekijk deze kaders (onder agendapunt 16). Op 17 april 2019 is de reactietermijn afgelopen. Er hebben zich geen andere geïnteresseerde partijen gemeld die de kavel onder de vastgestelde voorwaarden willen kopen.

Op 26 juni 2019 stelde de gemeenteraad de Startnotitie vast. Bekijk de Startnotitie (onder agendapunt 26).

Planning

  • Met het vaststellen van de startnotitie wordt de initiatieffase afgerond. In de volgende definitiefase worden de kaders voor de verdere uitwerking opgesteld. De planning is: Grondverkoopovereenkomst (4e kwartaal 2019)
  • Ontwerp en doorlopen vergunningentraject (vanaf 4e kwartaal 2019)

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw H. Beelen. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.