Autoluwe straat organiseren

Door de coronamaatregelen mogen nu geen Leefstraten worden georganiseerd. U kunt wel een verzoek indienen voor een tijdelijke autoluwe straat. Er zijn dan geen activiteiten zoals in een Leefstraat. Wel zijn de straten autovrij waardoor kinderen veilig buiten kunnen spelen. Ook in een autoluwe straat gelden de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Uw buren moeten het eens zijn met een autoluwe straat. De gemeente bekijkt daarom bij uw aanvraag voor een autoluwe straat of dit mogelijk is en of de buurtbewoners het er (aantoonbaar) mee eens zijn.

Verantwoordelijkheden en afspraken

 • De bewoners zijn verantwoordelijk voor de (aanvraag van de) autoluwe straat. Zorg ervoor dat iedereen in de straat het met het plan voor een autoluwe straat eens is. Ga langs bij de buren(houd dan wel rekening met 1,5 afstand) of neem telefonisch of online contact met elkaar op.  
 • Start 3 maanden van te voren zodat op tijd het verkeersbesluit aangevraagd kan worden. 

Als de meeste bewoners het eens zijn met een autoluwe straat:

 • Zorg voor medewerking en instemming van de gemeente, verkeerspolitie, brandweer en Spaarnelanden. Nood- en hulpdiensten moeten altijd toegang hebben tot de straat.
 • Een autoluwe straat kan niet worden georganiseerd in een doorgaande (fiets) verkeersroute, de buurt moet altijd bereikbaar zijn.
 • Maak een afspraak met de verkeerspolitie en Spaarnelanden om samen de situatie ter plaatse te bekijken. Zo kunnen afspraken worden gemaakt om de autoluwe straat succesvol en veilig uit te voeren.
 • De gemeente maakt een verkeersbesluit. Dit besluit bestaat uit tijdelijke verkeersregels die de autoluwe straat mogelijk maken. Een concept verkeersbesluit ligt altijd nog 6 weken lang ter inzage voor bewoners en andere belanghebbenden. Zij kunnen er ook op reageren. Houd rekening met de benodigde tijd van 6 weken bij het maken van de afspraak met de verkeerspolitie en Spaarnelanden. De gemeente stuurt het concept verkeersbesluit naar de verkeerspolitie voor advies. Zodra het verkeersbesluit definitief is, zijn de bewoners er verantwoordelijk voor dat Spaarnelanden het besluit krijgt. Spaarnelanden kan dan de werkzaamheden voor de autoluwe straat plannen.
 • Spaarnelanden regelt hekken en borden voor het afzetten van de straat. Daarnaast zorgt Spaarnelanden voor 2 bloembakken (zonder beplanting) om de straat mee af te zetten. Boomspiegels in de straat kunnen beplant worden door bewoners of direct geadopteerd worden. Spaarnelanden vraagt € 250 voor de werkzaamheden. Dit bedrag kunnen bewoners meenemen bij de subsidieaanvraag (Leefbaarheid en Initiatiefbudget) bij de gemeente.
 • U kunt gebruik maken van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget voor het inrichten van de autoluwe straat en het uitvoeren van activiteiten voor de bewoners. Lees meer op www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget.
 • Maak leefregels met elkaar (spreek elkaar daarop aan). Zet de leefregels op papier en hang het op in de straat.
 • In een autoluwe straat mogen er geen schommels en trampolines op straat geplaatst worden vanwege de veiligheid en de verantwoordelijkheid die de gemeente houdt als beheerder van de openbare weg. De gemeente moet samen met de bewoners zorgen dat de straat altijd toegankelijk blijft voor nood- en hulpdiensten. 
 • Wanneer u een kleine activiteit wilt organiseren, meld deze dan ook aan bij de gemeente. Dat kan door een kleine activiteit te melden. De gemeente kijkt samen met u wat er mogelijk is, zodat iedereen zich aan de 1,5 meter afstand kan houden.

Effect autoluwe straat

Wat levert een autoluwe straat op?

 • Er ontstaat meer contact tussen buren.
 • Mensen zullen elkaar sneller helpen, omdat ze elkaar kennen.

Neem contact op met gebiedsverbinder

Vermeld hierbij de naam of namen en telefoonnummer(s)van de organisator(en), om welke straat het gaat.