Autoluwe binnenstad

Haarlem heeft een autoluwe binnenstad. De gemeente kiest voor autoluw, omdat we meer ruimte willen geven aan de fietser en de voetganger. Zo maken we de stad groener en gezonder. Het gebied wordt aantrekkelijker en veiliger voor bewoners, ondernemers en het winkelend publiek. Bewoners en ondernemers kunnen een toegangspas krijgen.

Het autoluwe gebied

Kaart autoluw gebied

Haarlem breidt het autoluwe gebied uit. Op de pagina Autoluwe binnenstad uitbreiding vindt u alle informatie over de uitbreiding.

 

Toegangspas

Bewoners, ondernemers uit het autoluwe gebied en taxichauffeurs die in het gebied moeten zijn, kunnen een pas aanvragen. Ook leveranciers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een toegangspas. Meer informatie over de straten, de regels en het aanvragen van de toegangspas staat op de pagina Toegangspas voetgangersgebied.

Parkeren in autoluw gebied

Er mag niet worden geparkeerd in het autoluwe gebied. U kunt in de binnenstad op straat parkeren in de parkeerzone B buiten het autoluwe gebied. 
Lees meer op de pagina Parkeervergunning binnenstad.

Bewoners van de binnenstad kunnen een abonnement tegen een gereduceerd tarief aanvragen voor parkeergarage Station, Houtplein, Cronjé, De Dreef en De Kamp.

Meer informatie over een binnenstadbewonersabonnement voor garages Houtplein, Cronjé, De Dreef en De Kamp vindt u op de website van Spaarnelanden. Ook vindt u daar de aanvraagformulieren.

Voor informatie over een binnenstadbewonerabonnement voor parkeergarage Station kunt u bij Interparking terecht.

Bevoorrading binnenstad

Tijdens de venstertijden

 • Tijdens de venstertijd kan iedereen het gebied in en uit.
 • De venstertijd is van 6.00 tot 11.00 uur.
 • Laden en lossen is overal toegestaan.
 • Geef elkaar de ruimte.

Bevoorrading na de venstertijden

 • Ondernemers in het gebied krijgen een pas om buiten de venstertijd het gebied in te rijden.
 • Iedereen mag maximaal 1 uur per dag het gebied in.
 • Bevoorrading door leveranciers vanaf de laad- en losplaatsen rond het gebied.
 • Gebruiksduur van de laad- en losplaatsen wordt langer dan huidige 10 minuten.
 • Is structurele bevoorrading binnen venstertijden aantoonbaar niet mogelijk? Vraag dan als ondernemer een toegangspas aan voor de leverancier.

Toegang voor hulpdiensten en technische dienstverleners

 • Hulpdiensten hebben een toegangspas en kunnen altijd naar binnen.
 • Technische dienstverleners kunnen bij een noodsituatie, zoals lekkage of een verstopt riool, toegang tot het voetgangersgebied krijgen wanneer voor de uitvoering van werkzaamheden een voertuig nodig is. Dit kan via de meldkamer van Handhaving via het nummer 023 511 4980. De dienstverlener meldt zich dan via hetzelfde telefoonnummer bij de toegangspaal en geeft aan waar hij moet zijn en wat hij bij wie komt doen. Dan wordt de paal naar beneden gelaten.

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

In het centrum zijn rondom het autoluwe centrum algemene gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar. Deze zijn plaatsen zijn te zien op kaart en in de tabel hieronder. 
Met een invalidenparkeerkaart kunt u op alle straatplekken buiten het autoluwe gebied gratis parkeren. U kunt dus de eerste de beste vrije plek kiezen.

Baan 4 Houtplein 33 Raamvest 61
Bakenessergracht 6 Kampervest 1 en 15 Ridderstraat 32
Baljuwslaan 1  Kennemerplein 7 Ripperdastraat 11
Botermarkt 6 Klein Heiligland 184 Rozenstraat 39
Donkere Spaarne 54 Koudehorn 2, 6 en 8 Spaarne 98
Frans Halsplein 12 Lange Herenstraat 7 Spaarnwouderstraat 43 en 146
Gasthuisvest 47 Nassaulaan 64 Stoofsteeg 3
Gedempte Oude Gracht 2, 51, 86, 94 en 103 Oranjekade 1 Tempeliersstraat 35
Gedempte Voldersgracht 2 Parklaan 1 en 34 Wilhelminastraat 33 en 53
Groot Heiligland 47 Prinsen Bolwerk 20 Wilsonplein 23

Lees meer over de gehandicaptenparkeerkaart.

Europese gehandicapten parkeerkaart

Iedereen die een Europese gehandicaptenparkeerkaart heeft, mag voorlopig het nieuwe autoluwe gebied in en parkeren op de Nieuwe Groenmarkt, Krocht, Smedestraat en Jansstraat. Dit geldt voor de bezitters van een bestuurders of een passagierskaart. De gemeente heeft besloten om een overgangsperiode voor gehandicapten in te voeren. In die tijd onderzoekt de gemeente samen met belangenbehartigers van gehandicapten wat een goede definitieve oplossing is om het centrum voldoende toegankelijk én autoluw te houden.

Bromfiets en snorfiets

Een bromfiets (max 45 km/u, wel helmplicht) is niet toegestaan in het autoluwe gebied van Haarlem. Met een snorfiets (max. 25 km/uur, geen helmplicht)  mag alleen in de Kruisstraat, Smedestraat en Jansstraat) gereden worden.