Autoluwe binnenstad uitbreiding

Vanaf 1 juli 2019 worden meer straten in de binnenstad autoluw. Dat betekent dat in die straten al het gemotoriseerd verkeer alleen toegang heeft tussen 6.00 en 11.00 uur om te kunnen laden en lossen. Iedereen parkeert dan buiten het autoluwe gebied.

De gemeente kiest voor autoluw, omdat we meer ruimte willen geven aan de fietser en de voetganger. Zo kunnen we de stad groener, gezonder en klimaatbestendig maken. Bovendien verminderen we de hoeveelheid fijnstof in de binnenstad. Het gebied wordt aantrekkelijker en veiliger voor bewoners, ondernemers en het winkelend publiek.

Informatieavond maandag 17 juni 2019

Op 1 juli wordt de Nieuwe Groenmarkt en Krocht autoluw. Het gebied wordt niet meteen opnieuw ingericht. Daarom nodigt de gemeente u graag uit voor een informatieavond over de tijdelijke inrichting.

Datum: maandag 17 juni 2019
Tijd: 17:30 tot 19:00 uur
Locatie: gemeente Haarlem, Gedempte Oude Gracht 2.

Tijdelijke inrichting

In de periode tussen het autoluw maken van de buurt en de start van de inrichting van het plein zit ongeveer 1 jaar. De gemeente wil graag het plein een tijdelijke andere invulling geven. Het plan is om er fietsparkeerplekken te maken en groen te plaatsen. We willen graag dit plan aan u presenteren en bespreken wat volgens u de beste plekken zijn voor groen en fietsen.

Nieuwe inrichting

Verder vertellen wij graag over het vervolgproces over de definitieve inrichting van de Nieuwe Groenmarkt en Krocht.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij autoluw@haarlem.nl

Actueel

Voor de inrichting van de vrijgevallen parkeerplaatsen maakt de gemeente met inbreng van bewoners een plan. Dit plan wordt in september gepresenteerd. De uitvoering van dit plan vindt plaats in het najaar. De bomen worden geplant in het komende plantseizoen (november t/m maart).

Planning

 • 8 april 2019: informatiebijeenkomst voor ondernemers
 • April en juni 2019: aanvraag toegangspas voetgangersgebied
 • Juni 2019: aanvraag abonnement voor parkeergarage bewoners binnenstad
 • 1 juli 2019: verkeersmaatregelen gaan in, straten officieel voetgangersgebied
 • Zomer 2019: tijdelijk inrichten Nieuwe Groenmarkt en Krocht met fietstenstallingen en groen
 • September 2019: verplaatsen beweegbare palen
 • Najaar 2019: nieuwe invulling parkeerplaatsen

Het nieuwe autoluwe gebied

De straten die autoluw worden:

 • Zoetestraat
 • Lange Margarethastraat
 • Ursulastraat
 • Korte Margarethastraat
 • Nieuwe Groenmarkt
 • Krocht
 • Smedestraat
 • Lange Wijngaardstraat
 • Ceciliasteeg
 • Korte Wijngaardstraat
 • Noorder Schoolsteeg
 • Zuider Schoolsteeg
 • Morinnesteeg
 • Pieterstraat
 • Nieuwe Kruisstraat
 • Nassaustraat
 • Ridderstraat (met uitzondering van de Janskliniek)
 • Kruisstraat
 • Jansstraat
 • Slagerspoort
 • Wijngaardtuin
 • Lombardsteeg
 • Begijnesteeg

Kaart uitbreiding autoluw gebied (pdf)
De straten in het huidige autoluwe gebied zijn in zalmroze aangegeven. In beige het nieuwe autoluwe gebied.

De regels in het autoluwe gebied

 • De toegangspalen staan van 6.00 tot 11.00 uur naar beneden. Dit noemen we de venstertijd. Dan kan iedereen het gebied binnen.
 • Buiten de venstertijd hebben alleen bewoners van en ondernemers in het gebied toegang met een toegangspas voor alleen laden, lossen, halen en brengen.
 • Bewoners en ondernemers kunnen buiten de venstertijd maximaal een uur per dag het gebied in met een auto, busje, vrachtwagen of ander gemotoriseerd verkeer.
 • Er mag niet meer geparkeerd worden in de straten in het gebied.
 • Ondernemers en bewoners uit het voetgangersgebied kunnen ook buiten deze tijden het gebied in- en uitrijden voor alleen laden, lossen, halen en brengen.

Bromscooters en snorscooters

Een bromfiets (max 45 km/u, wel helmplicht) is niet toegestaan in het autoluwe gebied van Haarlem. Met een snorscooter (max. 25 km/uur, geen helmplicht)  mag alleen in de Kruisstraat, Smedestraat en Jansstraat) gereden worden. 

Toegangspas voetgangersgebied

Bewoners en ondernemers kunnen een permanente ontheffing krijgen om buiten de venstertijden van 6.00 uur tot 11.00 uur het gebied in te mogen. In het voorjaar 2019 kan hiervoor een toegangspas worden aangevraagd. Deze pas kost eenmalig €31,50. Dit is een tegemoetkoming van de kosten die de gemeente moet maken voor het aanmaken van de pas. Hierover krijgen bewoners nog een brief. De voorwaarden voor deze pas staan op de pagina toegangspas-voetgangersgebied.. De voorwaarden voor deze pas staan op de pagina toegangspas-voetgangersgebied.

Parkeren

Parkeren kan alleen buiten het autoluwe gebied. Bewoners kunnen vanaf april 2019 met een korting in de parkeergarages in de buurt parkeren. De gemeente wil namelijk stimuleren dat bewoners in de garage parkeren. Zo is het minder vol met auto’s in de straten.

U kunt als binnenstadbewoner voor een gereduceerd een abonnement krijgen bij een parkeergarage in Haarlem.

Meer informatie over het parkeren tegen gereduceerd tarief voor binnenstadbewoners  in de garages Houtplein, Cronje, De Dreef en De Kamp vindt u op de website van Spaarnelanden. Ook vindt u daar de aanvraagformulieren.

Voor informatie over een binnenstadbewonerabonnement voor parkeergarage Station kunt u bij Interparking terecht.

Handhaving

De gemeente hanteert na de uitbreiding van het autoluwe gebied een overgangsperiode tot 1 augustus. De eerste 4 periode wordt er alleen geïnformeerd, gewaarschuwd en gemonitord. Daarna volgt een evaluatie. Hierna is in principe weer de reguliere handhaving van toepassing. Mogelijke problemen worden met vertegenwoordigers van ondernemers besproken en waar mogelijk opgelost.

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer P. Miltenburg. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.