Autoluwe binnenstad uitbreiding

Vanaf 1 juli 2019 wordt een groter deel van de binnenstad autoluw. Dat betekent dat ook in het nieuwe gebied al het gemotoriseerd verkeer alleen nog maar toegang heeft tussen 6.00 en 11.00 uur. Buiten deze tijd hebben alleen bewoners van en ondernemers in het gebied toegang met een toegangspas. Zij kunnen dan maximaal een uur per dag het gebied in met een auto, busje, vrachtwagen of ander gemotoriseerd verkeer. Er moet dan geparkeerd worden buiten het autoluwe gebied.

Actueel

Er worden diverse bijeenkomsten georganiseerd om de bewoners en ondernemers uit het nieuwe autoluwe gebied te informeren over alle veranderingen. Voor de bewoners zijn er bijeenkomsten om mee te denken over de invulling van de lege parkeerplaatsen. Hiervoor krijgen ze nog een uitnodiging. Verder krijgen de bewoners in het voorjaar een brief over het aanvragen van de toegangspas en over het nieuwe binnenstadbewonersabonnement voor parkeergarages. Met ondernemers wordt in verschillende bijeenkomsten besproken over hoe ze de bevoorrading kunnen gaan organiseren vanaf 1 juli 2019. Voor ondernemers volgt in het voorjaar ook nog een informatieavond.

Ideeën gevraagd van leveranciers voor bevoorrading van autoluw centrum van Haarlem

De gemeente zoekt leveranciers die leveren aan Haarlemse ondernemers in het centrum. Wij gaan graag met u in gesprek. Op 25 februari 2019 van 16.30 tot 18.30 uur organiseren we een bijeenkomst om met ondernemers de mogelijkheden te verkennen voor de bevoorrading, na de uitbreiding van het autoluwe gebied op 1 juli 2019. Denkt u ook mee? Geef u dan op bij projecten@haarlem.nl

Het nieuwe autoluwe gebied

De straten die autoluw worden:

 • Zoetestraat
 • Lange Margarethastraat
 • Ursulastraat
 • Korte Margarethastraat
 • Nieuwe Groenmarkt
 • Krocht
 • Smedestraat
 • Lange Wijngaardstraat
 • Ceciliasteeg
 • Korte Wijngaardstraat
 • Noorder Schoolsteeg
 • Zuider Schoolsteeg
 • Morinnesteeg
 • Pieterstraat
 • Nieuwe Kruisstraat
 • Nassaustraat
 • Ridderstraat (met uitzondering van de Janskliniek)
 • Kruisstraat
 • Jansstraat
 • Slagerspoort
 • Wijngaardtuin
 • Lombardsteeg
 • Begijnesteeg

Kaart uitbreiding autoluw gebied

De nieuwe regels

 • Er mag niet meer geparkeerd worden in deze straten
 • De toegangspalen staan van 6.00 tot 11.00 uur naar beneden. Dit noemen we de venstertijd. Dan kan iedereen het gebied binnen.
 • Ondernemers en bewoners uit het voetgangersgebied kunnen ook buiten deze tijden het gebied in- en uitrijden voor alleen laden, lossen, halen en brengen.
 • Schema ontheffingen voetgangersgebieden (pdf)

Toegangspas voetgangersgebied

Bewoners en ondernemers kunnen een permanente ontheffing krijgen om buiten de venstertijden van 6:00 uur tot 11:00 uur het gebied in te mogen. In het voorjaar 2019 kan hiervoor een toegangspas worden aangevraagd. Deze pas kost eenmalig €31,50. Dit is een tegemoetkoming van de kosten die de gemeente moet maken voor het aanmaken van de pas. Hierover krijgen bewoners nog een brief. De voorwaarden voor deze pas staan op de pagina toegangspas-voetgangersgebied.

Planning

 • December 2018: verkeersbesluit, bezwaartermijn van 6 weken
 • Eerste kwartaal 2019: inspraakavond nieuwe invulling parkeerplaatsen
 • Eerste kwartaal 2019: informatieavonden autoluwe binnenstad
 • Tweede kwartaal 2019: verplaatsen beweegbare palen
 • 1 juli 2019: uitbreiding van autoluw gebied
 • Derde kwartaal 2019: uitvoering nieuwe invulling parkeerplaatsen

Achtergrond

Waarom worden de straten autoluw?

Auto’s, busjes, vrachtwagens en ander gemotoriseerd verkeer nemen veel ruimte in de binnenstad in. Door ruimte te geven aan de fietser en de voetganger, kunnen we de stad groener, gezonder en klimaatbestendig maken. Bovendien verminderen we zo de hoeveelheid fijnstof in de binnenstad. Het gebied wordt aantrekkelijker en veiliger voor bewoners, ondernemers en het winkelend publiek.

Lees meer over de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt.

Parkeren

Parkeren kan alleen buiten het autoluwe gebied. Bewoners kunnen vanaf april 2019 met een korting in de parkeergarages in de buurt parkeren. Dit gemeente wil namelijk stimuleren dat bewoners in de garage parkeren. Zo is het minder vol met auto’s in de straten.

De gemeenteraad wil graag een overgangsregeling voor bewoners. Hiermee betalen bewoners eerst een lager bedrag voor de parkeergarage en wordt dit bedrag ieder jaar iets hoger. De uiteindelijke prijs om te parkeren in de garage wordt € 44,84 per maand. Het college van burgemeester en wethouders doet nog een voorstel voor de overgangsregeling. Bewoners krijgen per post later meer informatie over deze regeling.

Veelgestelde vragen

Overzicht van de veelgestelde vragen voor bewoners en ondernemers:

Veelgestelde vragen bewoners

Veelstelde vragen ondernemers

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer P. Miltenburg. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.