Archeologie

Als u in Haarlem gaat bouwen of ontwikkelen, moet u meestal een of meerdere vergunningen aanvragen. Vraagt u een bouw-, sloop-, of aanlegvergunning aan binnen beschermd stadsgezicht? Dan onderzoekt de gemeente of uw bouwproject bodemverstoring met zich mee brengt. Als dat zo is, vraagt de gemeente u om een archeologisch rapport. U moet het rapport door een archeologisch onderzoeksbureau laten opstellen volgens de gemeentelijke richtlijnen.

Vergunning met archeologische voorwaarden

Richtlijnen archeologisch onderzoek

Folder Archeologisch Onderzoek