Archeologie

Als u in Haarlem gaat bouwen of ontwikkelen, moet u meestal een of meerdere vergunningen aanvragen. Vraagt u een bouw-, sloop-, of aanlegvergunning aan binnen beschermd stadsgezicht? Dan onderzoekt de gemeente of uw bouwproject bodemverstoring met zich mee brengt. Als dat zo is, vraagt de gemeente u om een archeologisch rapport. U moet het rapport door een archeologisch onderzoeksbureau laten opstellen volgens de gemeentelijke richtlijnen.

Vergunning met archeologische voorwaarden

Op basis van het archeologisch rapport bepaalt de gemeente of zij de vergunning met of zonder archeologische voorwaarden verleent. Archeologische voorwaarden zijn bijvoorbeeld:

  • u moet meer archeologisch vooronderzoek (laten) doen
  • u moet het plan aanpassen
  • er moet eerst een archeologische opgraving gedaan worden.

Richtlijnen archeologisch onderzoek

In het kader van het Haarlemse archeologiebeleid zijn er voor het uitvoeren van archeologisch (voor)onderzoek:

  • Haarlemse Richtlijnen' (pdf), aanvullende specificaties voor archeologisch onderzoek. De richtlijnen zijn een aanvulling op de Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie. Bedrijven die archeologisch onderzoek doen binnen de gemeente Haarlem, moeten deze richtlijnen volgen.

Samenvatting Beleidsnota Archeologie (pdf)

Folder Archeologisch Onderzoek