Amsterdamsewijk

Direct ten zuiden van de spoorlijn Haarlem-Amsterdam ligt de Amsterdamsewijk, met bijna 8.000 bewoners. Vooral het westelijk deel kent een dichte bebouwing. Met kleine arbeiderswoningen van rond 1900 en daarnaast jongere huizen als product van stadsvernieuwing. Het oostelijk deel kwam later tot stand en herbergt ook lage flats van vlak na de oorlog. Een belangrijk winkelgebied in de wijk is de Amsterdamstraat.

Buurten in Amsterdamsewijk

Haarlem in cijfers