Amsterdamsewijk

Direct ten zuiden van de spoorlijn Haarlem-Amsterdam ligt de Amsterdamsewijk, met bijna 8.000 bewoners. Vooral het westelijk deel kent een dichte bebouwing. Met kleine arbeiderswoningen van rond 1900 en daarnaast jongere huizen als product van stadsvernieuwing. Het oostelijk deel kwam later tot stand en herbergt ook lage flats van vlak na de oorlog. Een belangrijk winkelgebied in de wijk is de Amsterdamstraat.

Buurten in Amsterdamsewijk

Amsterdamsewijk bestaat uit de buurten:

  • Cremerbuurt
  • Oude Amsterdamsebuurt
  • Potgieterbuurt
  • Van Zeggelenbuurt

Overzichtskaarten wijken en buurten Haarlem

Overzichtskaart wijken van Haarlem 2016
Overzichtskaart buurten van Haarlem 2016

Haarlem in cijfers

Haarlem in cijfers

Bij Haarlem in cijfers vindt u onder Gebiedsindeling de gegevens over de wijken en buurten.

Cijfers wijken en buurten